De drainagesleuven in het algemene gebied worden beschouwd als abnormale baanomstandigheden, als bedoeld in Regel 16.

Er is sprake van belemmering door een drainagesleuf wanneer een bal in een sleuf ligt of deze raakt of wanneer een sleuf een belemmering vormt voor de stand of voor de ruimte van de voorgenomen swing.

De speler is VERPLICHT deze te ontwijken volgens regel 16.1b.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.

Het door een verplaatsbare afrastering gemarkeerde gebied voor grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering), dient beschouwd te worden als een verboden speelzone in een rode hindernis, als bedoeld in regel 17.1e.

De grens van dit gebied wordt bepaald door de geplaatste afrastering.

Indien de speler de bal binnen de afrastering van een dergelijk gebied heeft geslagen, is de speler VERPLICHT deze hindernis te ontwijken met één strafslag volgens Regel 17.1d of 17.2.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.

De door droogte ontstane scheuren in het algemene gebied worden beschouwd als abnormale baanomstandigheden, als bedoeld in Regel 16.  Er is sprake van belemmering door een scheur wanneer de bal in een scheur ligt of deze raakt of wanneer een scheur een belemmering vormt voor de stand of voor de ruimte van de voorgenomen swing.

De speler mag deze ontwijken volgens Regel 16.1b.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.

Een bal die in het algemene gebied ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt, als bedoeld in Regel 14.

De ligplaats van de bal moet gemerkt worden voordat deze wordt opgenomen.  De opgenomen bal moet worden geplaatst binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek in het algemene gebied.  De bal maar eenmaal worden geplaatst en wanneer de bal is geplaatst is hij in het spel.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.

(Let op: Deze regel is geldig tot uiterlijk 1 mei 2019)