De drainagesleuven in het algemene gebied worden beschouwd als abnormale baanomstandigheden, als bedoeld in Regel 16.

Er is sprake van belemmering door een drainagesleuf wanneer een bal in een sleuf ligt of deze raakt of wanneer een sleuf een belemmering vormt voor de stand of voor de ruimte van de voorgenomen swing.

De speler is VERPLICHT deze te ontwijken volgens regel 16.1b.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.

Het is niet toegestaan het door een verplaatsbare schrikdraadafrastering gemarkeerde gebied voor grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering) te betreden.

Dit gebied is een verboden speelzone die moet worden beschouwd als een abnormale baanomstandigheid. De verboden speelzone strekt zich uit tot 1 clublengte buiten de afrastering. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.

De door droogte ontstane scheuren in het algemene gebied worden beschouwd als abnormale baanomstandigheden, als bedoeld in Regel 16.  Er is sprake van belemmering door een scheur wanneer de bal in een scheur ligt of deze raakt of wanneer een scheur een belemmering vormt voor de stand of voor de ruimte van de voorgenomen swing.

De speler mag deze ontwijken volgens Regel 16.1b.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.