De drainagesleuven in het algemene gebied worden beschouwd als abnormale baanomstandigheden, als bedoeld in Regel 16.

Er is sprake van belemmering door een drainagesleuf wanneer een bal in een sleuf ligt of deze raakt of wanneer een sleuf een belemmering vormt voor de stand of voor de ruimte van de voorgenomen swing.

De speler is VERPLICHT deze te ontwijken volgens regel 16.1b.

STRAF VOOR HET SPELEN VAN EEN BAL VAN EEN VERKEERDE PLAATS IN OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL: De algemene straf volgens Regel 14.7a.