inloggen leden

Het is natuurlijk aan niemand voorbij gegaan: ze zijn er weer en het worden er steeds meer. De virussen duiken weer overal op. Ook binnen onze golfclub zijn er de laatste tijd wat leden getroffen. Toch hebben we gelukkig van veel meer negatieve uitkomsten van testen gehoord dan van positieve. Maar als we Nederland gaan volgen …..

Kortom, het is tijd om nog voorzichtiger te worden. We hebben jullie in de afgelopen nieuwsbrieven en -berichten telkens gevraagd om vooral ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Nu roept het kabinet ons op dat ook te doen door mondkapjes te gaan dragen in publieke ruimten.

Het clubhuis (receptie, toiletten, kleedkamers) kan in ieder geval voorlopig nog open blijven. Vanuit de golfbaan is aangegeven dat het restaurant ook nog open blijft. Maar dat is best spannend in een veiligheidsregio, waarin de noodverordening het moeilijk lijkt te maken.

Daarom scharen we ons achter de oproep van Rutte en De Jonge om in het clubhuis, bij de receptie, in de gangen, op de toiletten, in de kleedkamers, in het restaurant en op het terras een mondkapje te dragen. Als we elkaar daar een beetje in stimuleren, lukt dat vast. Uiteraard mag het kapje af als en zolang je aan een tafeltje zit in het restaurant of op het terras. De reden is niet alleen dat we onszelf en elkaar helpen zo lang mogelijk gezond te blijven, maar ook dat we de kans dat het restaurant en uiteindelijk ook de golfbaan open kunnen blijven zo groot mogelijk maken.

Mochten jullie aan wedstrijden deelnemen beperk dan liefst de aanwezigheid voorafgaand en na de wedstrijd en neem alle bekende regels in acht. Houdt afstand, kom niet meer dan 10 minuten vooraf bij de start, volg de looproutes etc. Dan zorgen we er ook voor dat de wedstrijden zo lang mogelijk door kunnen blijven gaan.

Veel gezond golfplezier! 

 Bestuur
Golfclub Welderen

Mondkapje 

Het corona protocol is inmiddels aangepast naar de huidige situatie. Sinds 1 juni mag de horeca weer open, ook op Welderen. Dit zorgt ervoor dat ook de kleedkamers en toiletten weer open zijn. In de baan mogen we inmiddels weer met 4 man in een flight golfen en mogen we ook weer flights doorlaten als dat nodig is. Dit alles betekend dat het corona protocol aangepast moest worden. Maar dit betekend ook dat we zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het voorkomen van besmettingen.

Corona Protocol

Waarschijnlijk hebben er afgelopen donderdagavond meer golfers naar de persconferentie van premier Rutte gekeken dan naar de kroning van Willem Alexander of de eerste maanlanding. En wat hebben we met z’n allen vol ongeduld zitten wachten en balen en hopen en ….

En nu mogen we weer. Het mooie weer is nog niet helemaal voorbij. Onze jeugdleden hebben de baan al verkend: “die ligt er prima bij”. En wij zijn blij, blij voor jullie en blij met jullie!

VANDAAG GAAN WE WEER GOLFEN!!!

Dinsdagavond 21 april zaten we ongetwijfeld massaal te kijken naar de persconferentie van premier Rutte. Vol goede hoop dat er langzaam weer gegolfd mag worden. Zijn we teleurgesteld? De
eerste deuk is in ieder geval in het virus geslagen! De jeugd tot en met 18 jaar mag onder voorwaarden weer gaan sporten.

Voor de golfers ouder dan 18 jaar is er helaas nog geen ruimte om te gaan golfen. Voor ruim 90% van onze leden dus nog geen verlichting. Waren we nog maar even 18. De beperkingen maken ons sowieso wat minder geduldig en minder ontspannen. Het is goed voorstelbaar dat er veel onder ons zijn die vol frustratie nadenken over:

NB1
En als we ons als 18-plussers kunnen inhouden en denken aan betere tijden dan doen we dat toch in jaloezie kijkend naar de jeugd, die binnenkort:

NB2

Tot 20 mei is het vooralsnog niet mogelijk voor de volwassenen om te gaan golfen. Voor alle duidelijkheid en voor leden die blijven vragen of we toch niet wat kunnen regelen: het is door de overheidsmaatregelen niet toegestaan en er valt dus helaas niets aan te doen. Wij begrijpen dat dit frustrerend kan zijn.

De Nederlandse Golf Federatie en de Nederlands Vereniging van Golfbaaneigenaren hebben een protocol opgesteld voor een gefaseerde herstart onder strikte, aangepaste voorwaarden:

Protocol Veilig en Verantwoord Sporten. U heeft over dit alles ook al wat kunnen lezen in de mail van de golfbaan van 23 april.

Het protocol is op 16 april aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten. Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Golf heeft zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten.

De lobby heeft nu alleen geholpen v.w.b. de jeugd. Maar de protocollen liggen klaar voor golf in het algemeen en kunnen worden uitgewerkt en specifiek gemaakt door de verschillende golfbanen en -clubs.

Mogelijk dat de overheid tussentijds nog met een aanpassing van de maatregelen komt. De publieke druk is van invloed geweest bij aanvang van de maatregelen. Die publieke druk lijkt wat te gaan verschuiven. De economische gevolgen krijgen langzaam wat meer belang. Mensen worden ongeduldiger en gaan zich minder strikt aan de regels houden.

Laten wij ons met het oog op elkaars gezondheid alstublieft aan de regels blijven houden. De golfbaan kan nu voor volwassenen echt nog niet open. Maar er wordt veel gedaan om dit zo spoedig mogelijk te veranderen. De lobby vanuit NGF en NVG gaat door. Als NOC-NSF zich wat minder zou concentreren op de topsporters, zouden die ook meer kunnen helpen. De maatregelen die. Nu moeten worden genomen om de jeugd weer te laten golfen helpen natuurlijk om sneller open te gaan voor volwassenen als dit van de overheid weer mag.

Protocollen en maatregelen om eerst de jeugd weer te laten golfen (van: het bestuur)

Voordat de jeugdige golfers in Nederland weer binnen de nieuwe kaders aan de gang kunnen, moet een aantal stappen worden doorlopen:

  • het Ministerie van VWS moet met een protocol komen dat naar de veiligheidsregio’s gaat. Zij moeten dit verwerken in hun noodverordeningen. Aan de hand daarvan controleert de gemeente of het per sportaccommodatie (!) ingeleverde protocol voldoet;
  • er moet dus eerst een algemeen protocol komen. Het algemene protocol dat op 16 april door o.a. de NGF is ingeleverd vormt hiervoor de basis. Daar is al aan gewerkt;
  • vervolgens wordt er een golf-specifiek protocol gemaakt. Dat zou 25 april beschikbaar moeten zijn.

Om de jeugd vervolgens op Welderen te kunnen laten golfen:

  • moet het algemene golf-protocol waar nodig aangepast worden aan de specifieke situatie op Welderen. Hieraan wordt hard gewerkt;
  • en moet het Welderen-protocol samen met het algemene protocol worden voorgelegd aan de gemeente.

De golfbaan heeft op basis van het protocol, zoals dat op 16 april is aangeboden, al bekeken wat er voor Welderen specifiek nodig is. Dit heeft een werkgroep binnen het bestuur van onze golfclub ook gedaan. Na bespreking binnen het bestuur zijn de ideeën en wensen gedeeld met de exploitant. In middels is de jeugdcommissie ook aangehaakt. Zo dragen alle partijen bij aan een optimaal protocol voor Welderen.

BELANGRIJK: dit protocol en de uitwerking zullen enorm helpen om de golfbaan weer zo snel mogelijk te kunnen openen voor volwassenen zodra dit mag en binnen de dan geldende kaders; ook als er vóór 20 mei nog een tussentijdse aanpassing van beleid komt, is Welderen goed voorbereid.

Nooit gedacht dat ik het zo zou missen (van: René Rijnbeek)

NB3Goh, wat mis ik het.
Sinds een jaar op 7 ben ik bezig op Welderen. Nooit erg succesvol maar wel aan het doen wat professor Scherder van ons verlangt: lekker buiten en aan het bewegen. Het spelletje schijnt heel goed te zijn voor de ontwikkeling van je grijze hersencellen (moet je natuurlijk niet je flightgenoot raken). We zitten midden in het Corona-reces. Waardeloos natuurlijk. We krijgen af en toe nieuwsberichten en krijgen te lezen dat de greenkeepers en horecamedewerkers volop bezig zijn met het nog mooier maken van het totale complex. Al de takken op de baan zijn opgeruimd. Alle fairways zien er strak uit en zelfs de bunkers worden weer netjes en ververst aangeharkt. Ook de paden zijn weer spic en span. Opvallend is het om te vernemen dat die (boterhammen)kraai van hole 3 zichtbaar afgevallen schijnt te zijn. De fazanten hebben de hele baan voor zichzelf. Goh wat mis ik het! Wanneer kunnen we weer de baan in? Ik lees dat de tennisbond en de NGF aan het samenwerken zijn. Wanneer kunnen we starten? De laatste persconferentie van Marc Rutte gooide het sprankje hoop dat we allemaal hadden verzameld weer helemaal terug naar af. Balen natuurlijk. Toch kan ik na enig slikken het wel eens zijn met het uitgangspunt dat gezondheid voorop moet staan. Hoe spijtig dan ook voor het gebruik van het clubhuis en het mooie terras. Maar golf en tennis zijn geen contactsport. Misschien kan later deze maand de catering-kar met onze onvolprezen Sandra aan het stuur de baan op en zorgen voor koffie en/of een drankje. Met de pas betalen hebben we wel geleerd deze periode. Het zoenen na afloop op hole 18, best wel jammer, kunnen we missen. Golfen kan je prima in de 1.50 meter samenleving. Let’s go for golf!
Goh, wat mis ik het!

 Vooral veel positieve en steunende reacties! (van: het bestuur)

NB4Vorige week hebben we een Q&A gepubliceerd om breed reacties te delen op vooral kritische vragen en opmerkingen. Als de indruk ontstaat dat het gemiddelde Welderen-lid kritisch staat tegenover alle besluiten en voorstellen, dan moet die worden weggenomen. We proberen op alle vragen en opmerkingen ook individueel te reageren. Waar dit niet lukt: wéét dat we alle inbreng waarderen, als steun en stimulans of als weg om te leren.

 

Beste leden,

Wij leven allemaal in een hele bizarre tijd in verband met alle maatregelen die rondom de Corona-crisis genomen worden. Geheel afhankelijk van de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de overheid, kunnen de golfbaan en/of het clubhuis weer worden geopend. Tot nu toe gelden de maatregelen tot en met 6 april, maar deze worden wellicht verlengd. Omdat wij niet weten wanneer dit zal zijn, hebben het Bestuur van de Golfclub en de Directie van de exploitant nauw contact met elkaar gehad om de situatie te bespreken.