Golfbaan Welderen

Met ingang van 25 mei treedt de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Die vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij als golfclub verwerken persoonsgegevens. Dus hebben wij ook met deze wet te maken. Met verwerken wordt bedoeld: opslaan en gebruiken. Het gaat dan om persoonsgegevens van onze leden en van gastspelers die meedoen aan invitatiewedstrijden die wij organiseren, zoals b.v. de vrienden- en vriendinnenwedstrijd in de ledenweek.

Waarom deze nieuwe Europese wet?
Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met je allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver... bijvoorbeeld ook om gegevens die je internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijkt je naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Nu ook nog het Internet of Things (IoT). Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu met de AVG nieuw beleid op gemaakt.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?
De vrijwilligers van Golfclub Welderen gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Alle vrijwilligers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij mogen de persoonsgegevens waar zij toegang toe hebben, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, zoals bijvoorbeeld het inschrijven voor wedstrijden of het vastleggen van je handicap.

Je persoonsgegevens zijn vastgelegd in E-Golf4U. De leden van b.v. de wedstrijdcommissie of de regel- & handicapcommissie hebben alleen met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord toegang tot dit systeem.

De wijze waarop de vrijwilligers van Golfclub Welderen omgaan met je persoonsgegevens is vastgelegd in een zgn. Privacy Policy. Onderdeel van deze privacy policy is een Geheimhoudingsverklaring. Beide documenten zijn ook te vinden op de website van de golfclub:

Privacy Policy 

Geheimhoudingsverklaring

In deze Privacy Policy is tevens aangegeven hoe je je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kunt inroepen.

Vragen?
Als je vragen hebt over de AVG neem dan gerust contact op met de Dolf de Bruin. Hij is contactpersoon AVG voor Golfclub Welderen. Je kunt ook een van de andere bestuursleden aanschieten.