ondergaande zon

Om een officiële handicap te krijgen moet je naast het verkrijgen van baanpermissie ook het golfregelexamen doen. Het golfregelexamen wordt afgenomen door de Regel- & handicapcommissie van Golfclub Welderen. Het bestaat uit twee onderdelen, te weten een regelavond en een schriftelijk examen. Het schriftelijk examen bevat 30 meerkeuzevragen, waarvan er minimaal 23 goed beantwoord moeten zijn.

Het examen kunt u oefenen op www.ngfgolfregelexamen.nl.

Bent u geslaagd voor het examen, dan ontvangt u een certificaat.

Het examengeld voor niet-leden bedraagt € 20,00. Voor leden van Golfclub Welderen is het examen gratis.

Het regelexamen wordt iedere laatste donderdag van de maand afgenomen. Het examen start om 19.00 uur.

De regelavond vindt plaats een week voordat het examen wordt afgenomen eveneens om 19.00 uur en duurt ca. 2 uur. U kunt alleen aan het schriftelijk examen deelnemen als u aanwezig bent geweest op de regelavond.

De data in 2021 zijn als volgt:

Regelavond

Regelexamen

20 mei

27 mei

17 juni

24 juni

22 juli

29 juli

19 augustus

26 augustus

23 september

30 september

21 oktober

28 oktober

18 november

25 november

16 december

23 december

Wilt u zich aanmelden voor de regelavond en het examen, ga dan naar de contactpagina en kies voor “ik wil graag regelexamen doen”.

Met vriendelijke groet,
Regel- & handicapcommissie