Golfclub Welderen

Wat te doen bij calamiteiten?

Als er in de baan zich een calamiteit voordoet, kunt u bellen met (in genoemde volgorde):

112

Algemeen Alarmnummer

0481 35 02 00

Keuken / Restaurant

0481 37 65 91

Receptie


Vermeldt altijd waar op de baan u zich bevindt: Grote Molenstraat (hoofdingang) of Hollandbroeksestraat (weg tussen hole 14 en 17)

Er is een AED bij de receptie en bij de marshal in de kar.

In deze categorie