Golfclub Welderen

Plaatselijke regels

Tijdelijke regel: Plaatsen

plaatsen golfbalEen bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole.
De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Straf voor overtreding van de Regel: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - twee slagen
(Let op: Deze regel is geldig tot 1 mei)

Ingebedde bal

About Basics LiftCleanDoor de baan mag een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

Uitzonderingen:

  1. Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken, indien de bal ingebed is in zand in een gedeelte dat niet kort gemaaid is.
  2. Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken, indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de terreinomstandigheid als bedoeld in deze Plaatselijke Regel

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DEZE PLAATSELIJKE REGEL:
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen

Plaatselijke regel: Schaapskudde

schapenIndien u uw bal binnen de afrastering van in de baan grazende schapen heeft geslagen, bent u verplicht te handelen volgens Regel 25-1c (Bal in abnormale terreinomstandigheden niet gevonden).

U dient een bal zonder straf te droppen binnen één stoklengte - niet dichter bij de hole – van het punt waar de bal de buitenste begrenzing van de abnormale terreinomstandigheid voor het laatst passeerde.

Straf voor overtreding van de Regel: Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - twee slagen

Bal bewogen op de green

Thumbnail

Plaatselijke regel – Bal op de green per ongeluk bewogen (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot:
Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering:
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden, indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 14-3:
Bij de eerste overtreding:
Matchplay - Verlies van de hole; Strokeplay - Twee slagen

Bij volgende overtreding:
Diskwalificatie

Vlechtschermen

Bij de start van het nieuwe seizoen is het toch nodig gebleken weer even te wijzen op de Local Rule m.b.t. de vlechtschermen die op steeds meer plaatsen in de baan zijn verrezen. Dit is niet alleen landschappelijk fraai, maar kunnen ook leiden tot regelproblemen. De competitieteams moeten hun gasten bij de komende wedstrijden op golfbaan Landgoed Welderen daarop wijzen.

Op meerdere plaatsen op de baan, zoals bij hole 7 en 15, is het aantal vlechtschermen verder uitgebreid. Omdat deze schermen op verschillende plekken natuurlijke groei vertonen, is een discussie onder de spelers ontstaan.

Is er nu sprake van Vaste Obstakels of Natuurlijke elementen en daarmee een integraal deel van de baan. Aangezien het gaat om kunstmatig aangelegde objecten, vallen deze volledig onder de definitie van Obstakels.(Zie Golfregels 2012 - 2015 deel II - Definities) Om discussies te voorkomen heeft de Regel & Handicap commissie de volgende Local Rule vastgesteld:

Local Rule

De gevlochten hekwerken die zich in de baan bevinden zijn door de commissie tot vaste obstakels verklaard. Is er sprake van een belemmering door deze vlechtwerken, als bedoeld in Regel 24-2a, dan mag de speler de belemmering ontwijken zoals aangegeven in Regel 24-2B.

Regel en Handicap Commissie

Drainage Sleuven

De drainagesleuven door de baan dienen als Grond in Bewerking te worden beschouwd, conform Regel 25-1a. Er is sprake van belemmering door een drainagesleuf wanneer een bal in een sleuf ligt of deze raakt of wanneer deze sleuf een belemmering vormt voor de stand of de ruimte van de voorgenomen swing. De speler is verplicht deze te ontwijken volgens regel 25-1b.

Door de bal droppen binnen een stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.

Straf voor overtreding van de Regel:

  • Matchplay - verlies van hole;
  • Strokeplay - twee slagen

Regel en Handicap Commissie