Golfclub Welderen

Baancommissie

Baan Commissie

De baancommissie bestaat uit 3 personen van de Golfbaan Landgoed Welderen en 3 leden van onze golfclub. De huidige samenstelling van de baancommissie is:

  • Dirk Jan Vink (Directeur Golfbaan Landgoed Welderen/Bleijenbeek)
  • Kim Arns (Manager Golfbaan Landgoed Welderen/Bleijenbeek)
  • Ronald van Os (Hoofdgreenkeeper Golfbaan Landgoed Welderen Bleijenbeek)
  • Paul Kerckhoffs
  • Henk van Lith
  • Paul Michiels (voorzitter)

Doelstelling baancommissie

Het belangrijkste doel van de commissie is uiteraard om de kwaliteit van onze baan steeds verder te verbeteren om het speelplezier optimaal te maken. De clubleden van de commissie hebben hierbij een adviserende rol naar het management en de greenkeeping staf. Er zal echter geopereerd moeten worden in een speelveld met een aantal beperkende factoren zoals de weersinvloeden en de bedrijfseconomische haalbaarheid.

De baancommissie is ook het communicatie-orgaan naar de Golfbaan Landgoed Welderen. Dus wanneer u vragen heeft of u constateert zaken in de baan die verbeterd kunnen worden dan kunt u zich richten tot de baancommissie.

De belangrijkste doelstellingen voor 2016 zijn:

  • Het wederom voorkomen van schimmels in de greens.
  • Komende winter (2015/2016) zullen er wederom ingrijpende snoei-werkzaamheden plaatsvinden. Het doel hiervan is het verfraaien van de 'doorkijkjes' naar andere holes en het verbeteren van de speelbaarheid van de baan.
  • Net zoals met groot succes op hole 2 is gedaan, zullen ook de bosschages tussen hole 3 en 5, en hole 12 en 18 meer uitgedund worden om het vinden van de bal makkelijker te maken en hierdoor het verhogen van het speelplezier en tempo in de baan.
  • Last but not least, een heel belangrijk groot aandachtspunt zijn de natte plekken in de baan en de bunkers die bij regen niet goed genoeg leeglopen. Hiervoor wordt een nieuw systeem ingezet zoals eenieder inmiddels de test-case op hole 10 heeft kunnen zien. De ‘waterdozen’ worden in eerste instantie in een tiental bunkers één voor één ingebracht en ook op een aantal natte plekken in de baan. De dozen hebben een veel grotere capacitie om water snel af te voeren dan de drainage slangen die momenteel onder greens en in bunker liggen. De snelheid waarop deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd hangt sterk af van de weersomstandigheden van aankomende winter.

De baancommissie verwacht de zeer prettige samenwerking uit 2015 voort te zetten in 2016.

Namens de baancommissie,
Paul Michiels

In deze categorie