Golfclub Welderen

Bestuur

Bestuur Golfcub Welderen

hamerHet bestuur van golfclub Welderen bestaat uit de voorzitter Kitty Bos, vicevoorzitter Johan de Bruin, secretaris Andrea Hiddink, penningmeester Ad Stoop en bestuursleden Rini de Vet (voorzitter van de wedstrijdcommissie) en Dolf de Bruin (voorzitter van de regel- en handicapcommissie).

Het bestuur heeft een aantal primaire doelstellingen geformuleerd. De eerste doelstelling is het bieden van golfplezier aan alle leden, zowel de recreatieve golfer als de meer wedstrijd georiënteerde speler. De tweede doelstelling is het bevorderen van verbondenheid en vriendschap in een omgeving waarin de leden zich thuis voelen en met respect met elkaar omgaan. De laatste doelstelling is in samenspraak met de exploitant het optimaliseren van de instandhouding en de aanleg van de golfbaan en faciliteiten op Landgoed Golfbaan Welderen.

Om deze doelstellingen om te zetten in beleid, activiteiten en actiepunten komt het bestuur een keer maand bij elkaar (bestuursvergaderingen) en heeft het bestuur een keer per 2 maanden overleg met de exploitant (beleidsoverleg). Onderwerpen die besproken worden in deze vergaderingen zijn onder andere communicatie, beleidsplan, commissiezaken en afspraken tussen de exploitant en de vereniging.

De werkzaamheden worden niet alleen door het bestuur uitgevoerd. Hiervoor zijn commissies op hun deelgebied actief, zoals de baancommissie, wedstrijdcommissie, regel en handicapcommissie, etc, etc.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheden per deelgebied verdeeld als volgt:

  • Voorzitter (Kitty): meerjarig beleid, afspraken met exploitant en sponsoring
  • Vicevoorzitter (Johan): evenementen, golf(st)er en vrijwilliger van het jaar en Welderns
  • Secretaris (Andrea Hiddink): verslaglegging, communicatie, statuten en huishoudelijk reglement
  • Penningmeester (Ad Stoop): financiële zaken (begroting, jaarrekening), competitie en nieuwe leden
  • Bestuurslid (Rini): wedstrijden, automatisering en handicart
  • Bestuurslid (Dolf): regel en handicap, jeugd, baanonderhoud en ledenadministratie.

Kitty Bos - Voorzitter

KittyGolfen is mijn favoriete sport sinds ik in 2004 met een gvb arrangement gestart ben. En had ik daar maar eerder aan gedacht! Wat vind ik dit geweldig; lekker buiten, een sportieve ontspanning in de natuur en als het kan nog een beetje competitief bezig zijn. De gezelligheid naderhand is natuurlijk ook een belangrijke factor!

In 2014 ben ik als vicevoorzitter toegetreden tot het bestuur en sinds 2015 is dat in de functie van voorzitter. En dat doe ik met veel plezier.

In het dagelijkse leven werk ik als freelancer in commerciële en salesfuncties. Ik zoek altijd leuke uitdagingen en mogelijkheden, waarbij het glas halfvol is. Dit laatste zie je terug in mijn golfspel, maar ook in het vrijwilligerswerk in het bestuur. En niet onbelangrijk; samen meer mogelijk maken is mijn voornaamste doel, ook voor de club.

Andrea Hiddink - Secretaris

image 2018 03 16 1

Bijna 3 jaar geleden zijn mijn echtgenoot en ik gestart met golf.  Het bleek dat we het fantastisch vinden: als je aan het golfen bent ben je ook alleen maar daarmee bezig en je vergeet de drukte van je werk en thuis. Sinds we de eerste lessen hebben gevolgd bij de diverse pro’s in het stappenprogramma, zijn we steeds fanatieker geworden. Dus het is uiteindelijk niet alleen het lekker buiten zijn maar zeker ook het (leren) slaan van een prachtige bal die met een mooie boog op de door jou gewenste plaats komt….  Je moet in het leven immers altijd wat te wensen over houden.

Naast het voornemen en lekker en goed te spelen, wilde ik ook actief deel gaan nemen aan de club.  Toen mij gevraagd werd of ik secretaris wilde worden van het bestuur van de golfclub ben ik daarmee natuurlijk akkoord gegaan.

Ik hoop een goede aanvulling te vormen op het huidige bestuur.

Andrea Hiddink

 

Johan de Bruin - Vice-voorzitter

JohanOngeveer acht jaar gelden werden Harma, mijn echtgenote,  en ik door vrienden uit Elst uitgenodigd om een golfclinic te volgen. Met de nodige scepsis sloeg ik mijn eerste ballen van de mat. Direct raakte ik in de ban van het spel en vind vanaf dat moment dat ik te weinig op de golfbaan speel. Maar ja, elke dag golfen lijkt dan net als werken en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Na een aantal jaren lidmaatschap kwam ik in de wedstrijdcommissie, waarna ik gevraagd werd voor een bestuursfunctie.

Ik woon in Nijmegen en kom graag de brug over naar Elst om te genieten van het golfspel. We zijn in Elst lid gebleven vanwege de golfclub, de ongedwongen omgangsvormen, respect voor elkaar en het golfspel. Plezier hebben en houden, een leuk verenigingsleven, met gelijk en anders gestemde een balletje slaan, daarvoor kom ik graag naar Welderen. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen om die sfeer in stand te houden. 

Ad Stoop - Penningmeester

AdsDe uitdaging van het golfen trekt mij sinds 2007 toen mijn echtgenote Ingrid met het goede idee kwam om dit te proberen. Het jaar daarna werden wij lid van Welderen. In het begin had ik er wegens mijn werkzaamheden als bedrijfsfiscalist bij Akzo Nobel minder tijd voor. Sinds mijn pensionering eind 2014 is dat veranderd. Ik blijf steeds optimistisch dat mijn handicap lager kan. Toen mij begin 2017 gevraagd werd om penningmeester te worden zei ik graag ja.

In het bestuursteam hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de club 

Rini de Vet - Lid en vzt Wedstrijdcommissie

RiniIk ben samen met Francien in 2005 lid geworden van Welderen na bij Felix het GVB arrangement gevolgd te hebben. Na twee jaar zijn we ieder in een ander team Nobra gaan spelen en de laatst zeven jaar doen we aan de NGF competitie mee.

In 2011 heb ik me aangemeld als lid van de wedstrijdcommissie en heb daar sinds 2013 Paul Hardeman opgevolgd als voorzitter, wat toentertijd nog inhield dat je ook meteen bestuurslid werd. Dit betekent dat 2018 mijn laatste jaar als voorzitter van de Weco en bestuurslid wordt. Het leuke van de wedstrijdcommissie is dat je heel veel mensen leert kennen, veel waardering voor je vrijwilligerswerk oogst en natuurlijk ook een heleboel gezeur. Dat laatste hoort erbij. Je kunt het beleid immers nooit naar ieders tevredenheid invullen. Maar met een positieve instelling kun je veel bereiken.

Dolf de Bruin - Lid en vzt R&H commissie

DolfTijdens een open dag in 2004 ben ik enthousiast geworden voor het golfen en beoefen het sindsdien zeer fanatiek, zowel in competitieverband als recreatief.

Mijn bijdrage aan de golfclub is begonnen bij de wedstrijdcommissie, totdat Hans Emmen mij in 2014 vroeg of ik hem wilde opvolgen als voorzitter van de Regel- & Handicapcommissie. Sinds die tijd maak ik ook deel uit van het bestuur. In datzelfde jaar haalde ik ook mijn diploma´s voor Clubreferee.

In het dagelijks leven werk ik als Pensioenprofessional bij het Zakelijke bedrijf van Aegon Nederland B.V.

Ik ben getrouwd met Caro, heb twee volwassen kinderen en ben sinds kort de trotse opa van ons eerste kleinkind.