Golfclub Welderen

Bestuur

Bestuur Golfcub Welderen

hamerHet bestuur van golfclub Welderen bestaat uit de voorzitter Kitty Bos, vicevoorzitter Johan de Bruin, secretaris Ad Braam, penningmeester Ad Stoop en bestuursleden Rini de Vet (voorzitter van de wedstrijdcommissie) en Dolf de Bruin (voorzitter van de regel- en handicapcommissie).

Het bestuur heeft een aantal primaire doelstellingen geformuleerd. De eerste doelstelling is het bieden van golfplezier aan alle leden, zowel de recreatieve golfer als de meer wedstrijd georiënteerde speler. De tweede doelstelling is het bevorderen van verbondenheid en vriendschap in een omgeving waarin de leden zich thuis voelen en met respect met elkaar omgaan. De laatste doelstelling is in samenspraak met de exploitant het optimaliseren van de instandhouding en de aanleg van de golfbaan en faciliteiten op Landgoed Golfbaan Welderen.

Om deze doelstellingen om te zetten in beleid, activiteiten en actiepunten komt het bestuur een keer maand bij elkaar (bestuursvergaderingen) en heeft het bestuur een keer per 2 maanden overleg met de exploitant (beleidsoverleg). Onderwerpen die besproken worden in deze vergaderingen zijn onder andere communicatie, beleidsplan, commissiezaken en afspraken tussen de exploitant en de vereniging.

De werkzaamheden worden niet alleen door het bestuur uitgevoerd. Hiervoor zijn commissies op hun deelgebied actief, zoals de baancommissie, wedstrijdcommissie, regel en handicapcommissie, etc, etc.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheden per deelgebied verdeeld als volgt:

  • Voorzitter (Kitty): meerjarig beleid, afspraken met exploitant en sponsoring
  • Vicevoorzitter (Johan): evenementen, golf(st)er en vrijwilliger van het jaar en Welderns
  • Secretaris (Ad Braam): verslaglegging, communicatie, statuten en huishoudelijk reglement
  • Penningmeester (Ad Stoop): financiële zaken (begroting, jaarrekening), competitie en nieuwe leden
  • Bestuurslid (Rini): wedstrijden, automatisering en handicart
  • Bestuurslid (Dolf): regel en handicap, jeugd, baanonderhoud en ledenadministratie.

In deze categorie