Golfclub Welderen

Bestuur

AdsDe uitdaging van het golfen trekt mij sinds 2007 toen mijn echtgenote Ingrid met het goede idee kwam om dit te proberen. Het jaar daarna werden wij lid van Welderen. In het begin had ik er wegens mijn werkzaamheden als bedrijfsfiscalist bij Akzo Nobel minder tijd voor. Sinds mijn pensionering eind 2014 is dat veranderd. Ik blijf steeds optimistisch dat mijn handicap lager kan. Toen mij begin 2017 gevraagd werd om penningmeester te worden zei ik graag ja.

In het bestuursteam hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de club