Golfclub Welderen

Communicatiecommissie

Aanleveren artikelen voor website

Opbouw

Een artikel wordt geplaatst met een titel, een foto en twee regels inleiding. De rest van de tekst komt onder de link ‘lees meer’. Daarom moet voor een artikel altijd deze vijf elementen aangeleverd worden:

 • Titel
 • Foto
 • Inleiding
 • Tekst
 • Informatie over auteur en datum

Opmaak

Artikelen worden opgemaakt in de stijl van de website. Wij verwijderen alle opmaak en maken deze eigen aan de website en nieuwsbrief van de golfclub:

 • De artikelen zo plat mogelijk aanleveren, in notepad/kladblok of iets dergelijks.
  • Een eerste alternatief is: ‘Word’.
   • Wij verwijderen alle opmaak*.
   • Afbeeldingen in het ‘Word’-document gebruiken wij niet. Wij kijken hoe uw document er uit ziet om dit zoveel mogelijk toe te passen.
   • De te plaatsen tekst in de ‘body’ plaatsen, niet in de ‘header’ of ‘footer’.
  • Een tweede alternatief is: ‘Excel’.
   • Wij verwijderen alle opmaak* zoals kolombreedtes, schuin, onderstrepen.
   • We accepteren geen volledige artikelen in Excel.
   • Als we niets anders kunnen dan het document als een afbeelding weer geven, moet deze wel op een beeldscherm passen.
 • Alle beveiliging van het document moet verwijderd zijn.
 • Gebruik geen dubbele spaties en geen tabs of inspringen.
 • Aanleveren in de volgende formaten is geen optie:
  • Adobe PDF

Foto’s, afbeeldingen en andere bijlagen

Bij elk artikel komt een foto te staan. Als er bij een artikel geen foto is, plaatsen wij een standaard afbeelding.

 • Een afbeelding altijd als bijlage meesturen. Minimale resolutie groter dan 1000 pixels horizontaal.
 • Een afbeelding alleen wordt niet geplaatst, er moet een verhaaltje bij.
 • Meegestuurde bijlagen zoals PDF, Word en Excel bestanden kunnen als ‘downloads’ beschikbaar gesteld worden. Het ligt aan de inhoud van het artikel hoe een bijlage gepresenteerd wordt.

Agenda items

De manier van aanleveren van agenda items (wedstrijden) is niet relevant.
Wel willen we van ieder item (wedstrijd) het volgende weten:

 • Datum
 • Tijdstip van – tot in 24 uur formaat. (Teesluiting)
 • Omschrijving wedstrijd. (Een/Twee woorden)
 • Categorie van de wedstrijd. (Maandbeker A/Welderns enz.)
 • Eventueel een klein verhaaltje. (Wedstrijdleiding, de spelvorm, wat de wedstrijd inhoud enz. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ‘Corrie en Gert-Jan Vink Beker’, wat houdt dit in, wie zijn dit?)

De Communicatie Commissie

 • Peter Papegaaij (Voorzitter)
 • Sanne Wolffenbuttel
 • Eric Driessen (WebMaster)
 • Tom Weijman