Golfclub Welderen

Flora- & faunacommissie

Flora & faunacommissie

Samenstelling 

  • Anton Kersten (voorzitter)
  • Wim van Hulzen
  • Eef Weenink
  • Hermien Swarts
  • Ad de Wit
  • Harrie Besselink

De Flora & Faunacommissie bestudeert het dieren- en plantenleven op golfbaan Welderen. Het doel hiervan is om gepaste maatregelen te kunnen nemen om het welzijn van dieren en planten op de golfbaan te bevorderen. Jaarlijks heeft er begin mei, met medewerking van een amateur ornitholoog, een vogeltelling plaats. Door de baan zijn er een honderdtal vogelnestkastjes opgehangen. Zij worden in januari/februari schoongemaakt en tijdens het broedseizoen eenmaal geinspecteerd.

Dit jaar heeft er een inventarisatie van de vis- en amfibiestand in de waterpartijen van golfbaan Welderen plaatsgevonden. Onder de deskundige leiding van John Beijer heeft een aantal vrijwilligers fuiken gezet, geleegd en de gevangen vis gedetermineerd en opgemeten. Er is een uitvoerig rapport opgesteld dat samen met foto’s en een filmpje op de website van de golfbaan wordt gezet. Een aantal aanbevelingen zijn er uit voortgekomen zoals het kappen van enkele bomen vlak aan het water om het zuurstofgehalte van het water te vergroten. Enkele voorgestelde maatregelen zijn al door de BV uitgevoerd.

In de volgende jaren zal getracht worden meer aandacht aan de plantenwereld te besteden.

In deze categorie