Golfclub Welderen

De commissie heeft in overleg met het bestuur een reglement voor de verkiezing van de Golf(st)er van het Jaar opgesteld.  Hiermee wil de commissie bereiken dat alle clubleden met een EGA handicap kunnen meedingen naar de titel en kan de commissie op zoek naar degene die de beste golfprestatie heeft geleverd. Tot nu toe werden de  “beste golf(st)er”  gezocht in de groep die speelt in de categorie A-wedstrijden met een EGA-handicap < 16.5.

Namens de commissie,
Eef Weenink en Charlotte Donkersloot

Reglement voor de Golf(st)er van het Jaar

Doel van de Golf(st)er van het Jaar is om die speler speciaal te belichten die de beste golfprestatie heeft geleverd in een bepaald jaar.

Vanzelfsprekend dienen de deelnemers en deelneemsters in het betreffende jaar het golfspel te beoefenen met de juiste etiquette, zich te houden aan de golfregels van de R&A en regels van Golfclub Welderen en gedragen zij zich onberispelijk t.o.v. hun medespelers.

Voorwaarden

 • Het bepaalde jaar loopt van 1 april tot 1 november
 • Alle leden met een EGA handicap kunnen meedingen naar de titel
 • Deelnemers met een EGA handicap > 36 spelen vanaf EGA handicap 36
 • Er moet aan minimaal 6 van de 9 – onder 1 en 2 genoemde – wedstrijden worden deelgenomen
 • Een speler die sancties opgelegd heeft gekregen, conform het Wedstrijdreglement, kan in het betreffende jaar nimmer in aanmerking komen voor de titel Golfer of Golfster van het jaar

De volgende prestaties tellen mee

 • Prestaties in de 7 maandbekerwedstrijden A of B
 • Prestaties in volgende clubkampioenschappen:
  • Strokeplay kampioenschappen A en B
  • Matchplay kampioenschappen A en B
 • Procentuele handicapverlaging

Prestaties geleverd op wedstrijden gedurende het jaar.
Deelnemers aan de genoemde wedstrijden krijgen punten toegekend.
Afhankelijk van wedstrijdtype of –vorm wordt een weegfactor toegepast.

Gerealiseerde handicapverlaging gedurende het jaar

De handicapverlaging wordt vastgesteld door de handicap op 1 november van het betreffende jaar te vergelijken met de handicap op 1 april van hetzelfde jaar. De verlaging wordt bepaald in procenten en vervolgens, met een vooraf bepaalde weegfactor, afhankelijk van de handicapcategorie, omgerekend in punten.

Procedure

 • De commissie voor Golf(st)er van het Jaar (hierna de commissie) zal op basis van de prestaties van de in aanmerking komende wedstrijden de punten berekenen.
 • De toe te kennen punten en weegfactoren worden door de commissie in overleg met het bestuur vastgesteld.
 • De Regel- en Handicapcommissie verstrekt van degene die wedstrijdpunten hebben verdiend de handicapgegevens per 1 april en 1 november aan de commissie.
 • De punten van de wedstrijden en handicapverlaging worden bij elkaar geteld.
 • De commissie verstrekt een lijst aan het bestuur van de drie hoogst genoteerde leden en doet aan het bestuur een voorstel voor de Golfer en Golfster van het Jaar.
 • Het bestuur volgt deze keuze, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn (slechts ter beoordeling van het bestuur) om de titel aan het voorgestelde lid toe te wijzen.
 • Op de nieuwjaarsreceptie wordt de Golfer en Golfster van het Jaar bekend gemaakt.
 • Het besluit van het bestuur is onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar worden ingediend.
 • In januari wordt de gang van zaken van het afgelopen jaar geëvalueerd en het reglement zo nodig bijgesteld.

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2018