Golfclub Welderen

Regel- en Handicapcommissie

Golf handicap comm

Het handicapsysteem is het meest unieke en onderscheidende element in onze sport. Het maakt het mogelijk dat alle golfers met én tegen elkaar kunnen spelen. Als vereniging vinden wij het daarom belangrijk dat iedereen een passende ofwel “de goede handicap” heeft.

De goede en eerlijke handicap

Wij willen dan ook iedereen stimuleren om niet alleen een handicap te halen, maar er ook voor te zorgen dat er van een passende handicap wordt gespeeld. Nu blijkt dat hoe meer kaarten iemand registreert, hoe realistischer de handicap is. Daarom roepen wij u op om zo veel mogelijk qualifying kaarten te lopen, liefst bij iedere ronde golf die u speelt.

Het handicapsysteem helpt

Er zijn een aantal aanpassingen in het handicapsysteem, die het makkelijker maken om qualifying kaarten te lopen en registreren.

Registreren en invoeren van de kaart

Het is de bedoeling dat u de qualifying scorekaart vooraf registreert. Daar zijn verschillende manieren voor:

  • via de E-Golf4u app;
  • via de app van Golf.nl;
  • via de digitale kiosk in de hal van het clubhuis.

Maar mocht u dit vergeten zijn dan is het nu zelfs toegestaan om vóór de eerste afslag op de tee van hole 1 mondeling af te spreken dat u een qualifying ronde gaat lopen. Dit kan dan na afloop van de ronde via één van de genoemde systemen worden vastgelegd. Let op: vooraf afspreken is wel een vereiste!

De “gele sticker” komt te vervallen. Deze hoeft u niet meer te halen en op de scorekaart te plakken.

Inleveren van de scorekaart

De digitaal vastgelegde scorekaart vormt voortaan het bewijsstuk voor de gespeelde qualifying ronde. De papieren scorekaart hoeft daarom niet meer te worden ingeleverd.

Op deze regel zijn er 2 uitzonderingen:

  • de allereerste qualifying kaart die wordt gelopen voor het behalen van een handicap moet nog op papier worden ingeleverd (de speler/speelster is in het systeem nog niet bekend; digitaal invoeren is nog niet mogelijk);
  • van qualifying kaarten die op buitenlandse banen worden gelopen moet de score digitaal worden vastgelegd, maar de papieren kaart moet ook worden ingeleverd (digitaal kan meestal alleen de eindscore worden vastgelegd; de papieren kaart dient dan als aanvullend bewijs).

Het inleveren van de papieren kaarten kan in de daarvoor bedoelde bak van de Regel- & Handicapcommissie tegenover de kiosk in de hal van het clubhuis.

 De marker

De marker blijft natuurlijk wel verplicht bij het lopen van een qualifying kaart. Het is echter voldoende dat de marker digitaal tekent in het systeem dat u voor de registratie gebruikt. Mocht dit in dat systeem nog niet kunnen (E-Golf4u), dan is het daarin vastleggen van de naam van de marker voldoende. Maar vergeet dit niet!

Meerder 9-holes scores

U mag meerdere 9-holes scores op één dag registreren. Dat kan helpen om meer qualifying kaarten te lopen. De rondes mogen echter géén onderdeel zijn van dezelfde 18-holes ronde. Maar u kunt bijvoorbeeld wel op twee verschillende banen op dezelfde dag spelen of op dezelfde baan, maar in de ochtend en de middag.

Zorg voor de goede handicap, loop zo veel mogelijk Q-kaarten!

 Heeft u nog vragen? Stel die dan aan de Regel- & Handicapcommissie.