Golfclub Welderen

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie organiseert wedstrijd voor alle leden van de golfclub met een Club- of EGA-handicap.

Onder de taken van de wedstrijdcommissie vallen onder meer:

 • Opstellen van jaarlijks wedstrijdprogramma;
 • Opstellen van het Wedstrijdreglement;
 • Opstellen van Algemene en Specifieke Wedstrijdvoorwaarden;
 • Opstellen van Vaste instructies voor alle wedstrijdleiders;
 • Invoeren van het wedstrijdprogramma in het geautomatiseerde systeem;
 • Organiseren van de in het programma voorkomende wedstrijden;
 • Regelen van uitwisselingen met andere golfverenigingen;
 • Coördineren van alle activiteiten door wedstrijdorganiserende commissies;
 • Coördinatie met Baan- , Handicap- en Regelcommissie.

Finale maandbekers

diversen golf 01Zo tegen het einde van het seizoen worden op 1 en 7 oktober de finales van de maandbekercompetities gespeeld. Naast de clubkampioenschappen de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Wie gaan dit jaar met de eer strijken? Wie kunnen het hele winterseizoen met de verende tred van een kampioen door de baan lopen?

Lees meer: Finale maandbekers

Wedstrijdkalender 2017

wedstrijdboekje 01De wedstrijdkalender 2017 is klaar. We kunnen ons weer opmaken voor vele spannende en vooral plezierige clubwestrijden op alle niveau's en met alle spelvormen die de golfsport biedt. Hieronder vindt u het wedstrijdschema en het wedstrijdreglement. Wij hopen u in 2017 regelmatig op de baan te ontmoeten.

De wedstrijden zullen de komende weken in het ledenportaal worden ingevoerd. Uiterlijk een maand voordat een wedstrijd gespeeld wordt zal deze in het ledenportaal voor inschrijving open staan.

Namens de westrijdcommissie,
Rini de Vet, voorzitter

Reglement Wintercompetitie

20161012  Banner wintercompetitieInschrijfgeld

Het inschrijfgeld is € 10,- per team. Gelieve dit vóór 5 november te voldoen op rekeningnummer NL 33 RABO 0127 480 935 t.n.v. Golfclub Welderen o.v.v. wintercompetitie 2016/2017. Graag even met je teamgenoot afstemmen zodat we niet 2 keer € 10 ontvangen (dat hoeft namelijk nu ook weer niet).

Wedstrijdvorm en regels

 • spelvorm is een Greensome, dubbel negen: 
 • greensome betekent dat beide spelers van een team op iedere hole afslaan en nadien met de beste bal verder spelen;
 • op de 1e negen holes moeten van beide spelers in een team tenminste 4 afslagen worden genomen;
 • hetzelfde geldt voor de 2e negen holes;
 • na de afslag kiest men een van de afslagen en speelt daarmee om de beurt verder;
 • dubbel negen betekent:
  • dat de winnaar van de 1e negen holes 2 punten krijgt. Bij gelijk spel krijgt ieder team één punt
  • hetzelfde geldt voor de 2e negen holes;
  • de winnaar van de match over 18 holes krijgt eveneens twee punten. Bij een gelijkspel krijgt ieder team één punt 
   • (daarvoor wordt er dus na de 1e negen holes doorgeteld over 18 holes, naast de aparte telling over de 2e negen holes)
   • (daarom moeten de eerste negen holes altijd helemaal gespeeld worden.
  • er zijn dus 3 uitslagen: over de 1e negen holes, over de 2e negen holes Èn over 18 holes;
  • het maximaal aantal te behalen wedstrijdpunten bedraagt dus 6.

De heren spelen van de gele tees en de dames van de rode tees.De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na het spelen van de wedstrijd per e-mail (ebruin@hetnet.nl )aan de wedstrijdleiding doorgegeven. De wedstrijdleiding zal zorg dragen voor het regelmatig bijwerken van de uitslag lijst en publiceren op het informatie bord.

De nummers 1 uit iedere poule en afhankelijk van het aantal poules mogelijk een aantal nummers 2 (de beste) gaan door naar de kwartfinales. Het aantal behaalde wedstrijdpunten is bepalend om vast te stellen wie de beste nummers 2 zijn. Eindigen in een poule twee teams gelijk op de eerste of tweede plaats na de poulewedstrijden, dan telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Is deze ook gelijk, dan is er een Play-off over (de eerste) negen holes. De wedstrijdleiding zal de teams daar in voorkomend geval over benaderen. Dit geldt ook als er voor wat betreft de nummers 2 niet voldoende onderscheid kan worden gemaakt op grond van het aantal wedstrijdpunten.

Het wedstrijdreglement van Golfclub Welderen is van toepassing. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Planning wedstrijden

De teams plannen zelf de wedstrijden in overleg met de tegenstanders. De wintercompetitie begint op 5 november 2016. De poule wedstrijden moeten vóór 26 februari 2017 gespeeld zijn.

Maandag 27 februari 2017 wordt het schema voor de kwart- en halve finales gepubliceerd. Deze dienen vóór zaterdag 25 maart 2017 gespeeld te zijn.
Zaterdag 25 maart 2017 worden dan de finales voor zowel de 1e en 2e plaats als ook voor de 3e en 4e plaats gespeeld.

Afspraken over wedstrijden kunnen tot maximaal 12 uur voor aanvang van de afgesproken wedstrijd gewijzigd worden. Zegt een team daarna af, dan zijn de tegenstanders gerechtigd echter niet verplicht, de wedstrijd als gekregen te beschouwen. Ze kunnen en mogen natuurlijk ook een ander tijdstip voor het spelen met het team dat afzegt overeenkomen.

Alle wedstrijden worden in principe op Welderen gespeeld. Uitwijken naar Bleijenbeek of andere banen is toegestaan, mits beide teams hiermee akkoord gaan. Eventuele greenfees voor Bleijenbeek of andere banen, dienen zelf te worden voldaan. Een team kan niet door een ander team verplicht worden om op Bleijenbeek of een andere baan te spelen.

Niet gespeelde wedstrijden

Alle niet gespeelde wedstrijden zullen 3:3 als uitslag krijgen. Daarbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen niet gespeelde wedstrijden omdat een team zich heeft teruggetrokken of dat bijvoorbeeld een enkele wedstrijd niet is gespeeld. Het verschil valt door de wedstrijdleiding namelijk niet altijd vast te stellen. 

Van teams wordt verwacht dat ze alle mogelijke moeite doen om alle wedstrijden te spelen. Tijdens de afgelopen competities zijn er vrij veel wedstrijden niet gespeeld. Bestaat het vermoeden dat een team niet alle mogelijke moeite doet, dan kunnen de leden van dit team van volgende competities worden uitgesloten. 

Als een team bij voorbaat weet dat het op de finale dag (zaterdag 25 maart 2017) niet kan spelen, dient het team dat vóór 26 februari 2017 per mail aan de wedstrijdleiding te melden. Zij gaan dan niet door naar de kwart- en halve finaleronde. Mochten zij eerste of tweede in hun poule worden dan worden zij uit de einduitslag van de poule gehaald en schuiven de lager geëindigde teams een plaats op.

Handicapverrekening

De playing handicap van een team wordt als volgt berekend: 3/4 x (60% van de laagste hcp+40% van de hoogste hcp) De berekening van de playing handicap (phcp) vindt plaats met als peildatum 5 november 2017 23:59 uur. De phcp van een team blijft voor de hele competitie hetzelfde.

Er wordt gespeeld met handicapverrekening waarbij de meerslagen worden gegeven op de holes met de laagste stroke index. Per hole wordt maximaal 1 meerslag gegeven. Het totale aantal meerslagen bedraagt niet meer dan 18. Voorbeeld: Team 1 heeft phcp 12; team 2 heeft phcp 20; team 2 krijgt op 8 holes 1 slag extra. De meerslagen worden gegeven op de holes met stroke index 1 tot en met 8.

Alle phcpís voor CC Welderen worden vermeld bij de poule-indeling. Indien op een andere baan dan Welderen of Bleijenbeek wordt gespeeld, dient men zelf de playing handicap van het team als volgt te berekenen:3/4 x (60% van de laagste hcp+40% van de hoogste hcp).

November 2016,
De wedstrijdcommissie

Zomercompetitie

wedstrijdboekje 01Deze zomer gaan we voor de 2e keer de Zomercompetitie op Welderen spelen. Veel leden hebben in 2015 meegedaan of afgelopen winter of het jaar ervoor de Wintercompetitie gespeeld. Wij hopen deze zomer weer op een even succesvolle competitie en veel spelplezier en gezelligheid voor een ieder.

Lees meer: Zomercompetitie

Verandering organisatie Maandag-inloopwedstrijd

zomercompetitie 01Met ingang van 4 januari 2016 zal de organisatie van de maandag-inloopwedstrijd onder de wedstrijdcommissie gaan vallen. Een van de redenen hiervoor is dat de wedstrijdcommissie graag ook de belangen van de maandag-inloopwedstrijd onder haar hoede neemt en ervoor wil zorgen dat de continuïteit van deze goed bezochte wedstrijd niet in het geding komt. De huidige, voortreffelijke, wedstrijdleiders Ton van den Oord, Rieks Ten Wolde en de laatste tijd ook Eef Weenink, blijven dit vooralsnog ook doen, alleen kunnen zij wat vaker een beroep doen op de rest van de leden van de wedstrijdcommissie.

Lees meer: Verandering organisatie Maandag-inloopwedstrijd

Wintercompetitie 2015-2016

winter golf4Schrijf nu in voor de wintercompetitie 2015/2016

Veel leden hebben met plezier deelgenomen aan de eerste wintercompetitie in 2014 en aansluitend de zomercompetitie. Gezien het grote succes van beide competities prolongeren we de komende winter deze spelvorm.

Lees meer: Wintercompetitie 2015-2016