Golfclub Welderen

Lidmaatschap

Lidmaatschap

money golf

Alles wat u moet weten over uw lidmaatschap

Als lid van Golfvereniging Welderen is het goed u te realiseren dat golfbaan Welderen een commerciële baan is met als naam Golfbaan Landgoed Welderen. Naast uw lidmaatschap van de vereniging, gaat u ook een contract aan met de golfbaan, de zogenaamde speelrechtovereenkomst. Voor sommige zaken die met uw lidmaatschap te maken hebben, moet u bij de vereniging zijn en voor andere juist bij de golfbaan. In dit artikel zetten we het nog een keer voor u op een rijtje.

Golfvereniging Welderen

U bent lid van Golfvereniging Welderen. De vereniging organiseert wedstrijden in club- en NGF-verband, en bijeenkomsten en activiteiten voor clubleden. De vereniging heeft een bestuur en meerdere commissies. Hier vindt u alle contactgegevens van bestuur en commissies.

Statuten en Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de vereniging vertegenwoordigt de leden in de ‘buitenwereld’. Dat wil zeggen, binnen de NGF, met partijen om ons heen (b.v. gemeente) en, misschien wel de belangrijkste, met de exploitant van Golfbaan Landgoed Welderen. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart, geven de leden van de vereniging het bestuur hiertoe opdracht en mandaat. In de statuten staat beschreven hoe dit is geregeld. U kunt ze hier vinden.

Huishoudelijk reglement

Zoals elke vereniging heeft Golfvereniging Welderen een huishoudelijk reglement. Hierin staan alle afspraken over hoe we met elkaar omgaan en hoe alle procedures zijn geregeld. Een voor de vereniging en u als lid belangrijk document dat door de ALV is vastgesteld. U kunt het hier vinden.

Speelrechtovereenkomst

Golfvereniging Welderen heeft een gebruiks-/speelrechtovereenkomst met Golfbaan Landgoed Welderen. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen van de vereniging en haar leden en de exploitant van de golfbaan vastgelegd. Als leden van de vereniging hebben wij namelijk een bijzonder recht op gebruik van de golfbaan. De gebruiks-/speelrechtovereenkomst, ondertekend door de partijen op 15 maart 2011, kunt u hier vinden.

Van tijd tot tijd wordt de overeenkomst geëvalueerd en aangepast. Dit is recentelijk nog gebeurd met als belangrijkste aanpassing dat de exploitant gerechtigd is op zater- en zondagen gedurende de periode van 1 april tot 1 november vanaf 13:30 uur en van 1 november tot 1 april vanaf 12:30 uur greenfeeërs tot de 18 holes toe te laten. Hier kunt u de addendum op de gebruiks-/speeltrechtovereenkomst vinden, ondertekend op 24 februari 2015.

Als u vragen heeft over het gebruik van de golfbaan, neemt u dan eerst contact op met de exploitant (info@welderen.nl). Komt u er samen niet uit, licht dan het bestuur in. Het bestuur heeft geregeld overleg met de exploitant over ons speelrecht.

Contributie en speelvergoeding

Golfbaan Landgoed Welderen heeft verschillende soorten speelrecht. Hieronder staan de diverse mogelijkheden vermeld met daarbij de geldende tarieven. Voor informatie over de speelvergoeding kunt u contact opnemen met info@welderen.nl.

Daarnaast bent u contributie voor uw lidmaatschap van Golfvereniging Welderen verschuldigd. De contributie wordt vastgesteld op de ALV.

  • Het speeljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend.
  • De Landgoed Golfkaart loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Alle speelvergoedingen hebben maandverdelingen welke vermeld staan op de achterzijde van het inschrijfformulier. Bij uittreding gedurende een speeljaar vindt restitutie plaats conform deze maandverdeling.
  • Aan de speelvergoeding is onlosmakelijk een lidmaatschap van Golfclub Welderen verbonden.
  • Het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden. Opzegtermijn is één volle kalendermaand na het eerste speeljaar. Uw opzegging is definitief wanneer u een schriftelijke (of per e-mail) bevestiging heeft ontvangen van Golfbaan Landgoed Welderen.
  • Alle tarieven zijn inclusief 6% BTW, behalve de speelvergoeding van het Businessclublidmaatschap.
  • Alle lidmaatschappen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
  • In het geval dat er een lening is gegeven aan Golfbaan Landgoed Welderen, geldt er een korting op het speelrecht van € 133 plus aftrek van 3.5% rente. Dit is een regeling die alleen geldt voor bestaande overeenkomsten.
  • Het lidmaatschap kan worden omgezet naar één zonder lening. In het artikel 'Omzetten lidmaatschap' vindt u de voorwaarden.

Alle tarieven voor speelrecht en lidmaatschap vindt u hier.

Ledenvoordeel

csm kastanie kopie 02 813d7e944bAls lid van Golfclub Welderen heeft u een aantal ledenvoordelen.  Er is een voordelig speelrecht te krijgen op Landgoed Bleijenbeek, u kunt gratis of zeer voordelig spelen op een aantal banen in Duitsland en op een aantal golfbanen krijgt u korting op de greenfee. 

Hier vindt u alle details.

Opschorten speelrecht

hamerAls u als lid van golfclub Welderen langer dan 3 maanden niet kunt spelen door blessure of ziekte, kan uw speelrecht tijdelijk worden opgeschort. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Op verzoek van het bestuur heeft de exploitant de regels hierover gepubliceerd op de website van Golfbaan Landgoed Welderen. De voorwaarden vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kim Arns.

Het bestuur

Omzetten Lidmaatschap

Hierbij informeren wij u graag over de mogelijkheid die de Golfbaan U biedt om uw lidmaatschap met rentedragende lening om te zetten naar een jaarlidmaatschap zonder lening, waarbij uw ingebrachte lening wordt verrekend. Wij bieden alle leden met een persoonlijk lidmaatschap met 3,5% rentedragende lening de mogelijkheid om de lening in een termijn van 4 jaar terug te ontvangen in de vorm van restitutie op het jaarlijkse speelrecht.

Als u tekent voor nog minimaal 4 jaar lidmaatschap van Golfbaan Landgoed Welderen, te weten het jaarlidmaatschap zonder lening, wordt uw ingebrachte lening in gelijke delen over 4 jaar in mindering gebracht op het speelrecht van het jaarlidmaatschap. Dit speelrecht is jaarlijks € 133,- meer dan het speelrecht van het lidmaatschap met lening. Na ca. 14 jaar ondervindt u pas financieel nadeel bij gebruik maken van deze regeling. De 3,5% rente van het resterende deel van de lening wordt tevens elk jaar in mindering gebracht op het speelrecht. Na de 4 jaar heeft u het volledige bedrag van uw lening gerestitueerd gekregen en heeft u elk jaar de mogelijkheid uw lidmaatschap op te zeggen.

Indien u graag gebruik maakt van deze regeling dan dient vóór 1 maart van elk jaar het speciale inschrijfformulier, dat te verkrijgen is bij de receptie, bij de ledenadministratie ontvangen zijn. Bij aanvang van elk nieuw speeljaar (1 april) wordt de regelng doorgevoerd, tussentijds kan de wijzging niet worden doorgevoerd. Voor vragen kunt U terecht bij de administratie van Golfbaan Landgoed Welderen, te bereiken op dinsdag en vrijdag op 0481-376591 of per mail naar de ledenadministratie

Golfbaan Landgoed Welderen

Kim Arns

Introductietarieven

16 september 2014

Graag laten wij u weten dat u vanaf heden als lid van Golfclub Welderen zowel op Golfbaan Landgoed Welderen als op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek gasten kunt introduceren tegen het introductietarief waarbij de weekendtoeslag niet meer van toepassing is.

Vanaf heden spelen uw gasten (in het weekend en doordeweeks) op onze golfbanen voor slechts:
€ 39,00 voor 18 holes op de Championship Course
€ 28,50 voor 10 holes op de Championship Course
€ 24,50 voor een dagkaart op de 9 holes Par 3-4 baan

Wij hopen dat wij u en uw gasten met deze gereduceerde tarieven vaak op onze banen mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Kim Arns

Manager

06 28 97 92 55

k.arns@welderen.nl