Golfclub Welderen

Bestuur

kitty bos 04En dan is het al weer bijna kerstmis. De Sint is zijn spullen al aan het pakken voor de reis naar Spanje en de kerstbomen staan klaar om opgetuigd te worden. Dit betekent ook dat het nieuwe jaar in aantocht is.

Graag willen wij, het bestuur van Golfclub Welderen, alle leden met partners van harte uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari vanaf 15.00 uur. Zet je de datum alvast in je agenda?

Afgelopen jaar hebben alle leden een enquête ontvangen van Player’s First. De enquête heeft betrekking op zaken aangaande de exploitant, maar ook de vereniging. Een aantal leden hebben hierbij aangegeven in de toekomst iets voor de club te willen betekenen. Wij bedanken je voor het invullen hiervan en zijn blij met de reacties. De resultaten van de enquête worden binnen het bestuur en binnenkort met de exploitant besproken. Begin 2018 en tijdens de Algemene Ledenvergadering, informeren wij je hierover.

Rest ons nog iedereen een mooie decembermaand te wensen!

Hartelijke groet,
Kitty Bos
Voorzitter Golfclub Welderen