Golfclub Welderen

NGF Competitie

ngf competitieIn april/mei 2019 zal een aantal teams van golfclub Welderen weer deelnemen aan de NGF-competitie. De inschrijving daarvoor is gesloten en heeft geleid tot een zeer hoog aantal inschrijvingen; 132 in totaal ofwel ca 15 % van het ledenbestand. Dat is zonder meer een prachtig resultaat, waardoor er 15 teams en 1 jeugdteam zullen worden ingeschreven; 4 meer dan vorig jaar waaronder voor het eerst sinds jaren een Dames Senioren 18 holes team!

Het bestuur en de competitiecommissie hadden dit hoge aantal niet verwacht en realiseren zich dat, uitgaande van maximaal 8 spelers per team, er in beginsel slechts 120 plaatsen zijn in de volwassenenteams. Met name bij de op zondag spelende teams is er sprake van over-inschrijvingen, ook omdat de capaciteit van de baan op zondag maximaal 10 teams kan verwerken. Dat zou betekenen dat op grond van primair de inschrijfcriteria er een aantal leden teleurgesteld zou kunnen worden. Dat wil het bestuur voorkomen. Het is in het bestaan van de golfclub nooit nodig geweest om de inschrijfcriteria rigoureus toe te passen en het nu wel toepassen zou een aantal trouwe competitiespelers zeer teleurstellen. In samenspraak met het bestuur heeft de competitiecommissie daarom besloten dit jaar over te gaan tot competitieteams van maximaal 9 personen, waarbij de captains i.o.m. het team zullen bepalen wie er daadwerkelijk gaan spelen. Daarbij merken wij op dat de meerwaarde van de NGF-competitie vooral ook zit in het voortraject: teamvorming en plezier door samen te trainen en te spelen op weg naar die competitie!

De competitiecommissie gebruikt de rest van de maand oktober om in overleg met de betrokken captains de teams voor 2019 vast te stellen. In een volgende nieuwsbrief zullen de teams kunnen worden gepubliceerd. Daarnaast werkt de competitiecommissie aan een herzien competitiereglement, waarin inschrijf- en selectiecriteria worden benoemd die vóór 1 april 2019 aan de leden bekend zullen worden gesteld. Bij de teamsamenstelling voor de NGF-competitie 2020 gaan we weer uit van maximaal 8 spelers per team!