Golfclub Welderen

th 2Met ingang van 25 mei treedt de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Die vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij als golfclub verwerken persoonsgegevens. Dus hebben wij ook met deze wet te maken. Met verwerken wordt bedoeld: opslaan en gebruiken. Het gaat dan om persoonsgegevens van onze leden en van gastspelers die meedoen aan invitatiewedstrijden die wij organiseren, zoals b.v. de vrienden- en vriendinnenwedstrijd in de ledenweek.

U vindt alle informatie hierover onder het menu Golfclub/Privacy Wetgeving (AVG)