Golfclub Welderen

Regels en Handicap

Scheuren in de baan

Afbeelding1Ook onze golfbaan lijdt onder de aanhoudende droogte. Overal in de baan ontstaan droogtescheuren die op sommige plaatsen wel een meter diep zijn. Mocht je tijdens het spel last hebben van een dergelijke scheur, mag je deze ontwijken. Hiervoor heeft de Regel- & Handicapcommissie bijgaande plaatselijke regel opgesteld. Deze is ook te vinden op het publicatiebord in de hal van het clubhuis. Het komt er in het kort op neer dat als je voor je stand of swing last hebt van een dergelijke scheur, of je bal is in een scheur verdwenen, dan mag je de scheur als Grond in Bewerking (GUR) beschouwen en dus ontwijken.

Lees meer: Scheuren in de baan

In deze categorie