Golfclub Welderen

Senioren / Welderns

diversen golf 01De baan lag er vandaag weer prachtig bij (hulde aan de greenkeeping!) en het weer werkte ook mee, alhoewel er zo nu en dan een drupje regen viel. De spelvorm was eclectic stableford en dat betekent dat de score wordt bepaald aan de hand van de 2 beste par 3, de 2 beste par 5 en de 5 beste par 4 holes over 18 holes. Voor de 9 holes wedstrijd telde de beste par 3, de beste par 5 en de 3 beste par 4 holes. In totaal 82 deelnemers (74 over 18 holes en 8 over 9 holes) gingen de baan in en werden niet alleen geconfronteerd met een bijzondere spelvorm maar werden ook uitgedaagd om een regelvraag te beantwoorden.

Regels zijn (net als alle andere regels in de samenleving) niet altijd het favoriete onderwerp, maar om iedereen gelijke kansen in een wedstrijd te bieden moet je nu eenmaal afspraken maken waaraan iedereen zich moet houden. De regelvraag ging dit keer over een door de speler bewogen bal en is aan het einde van het verslag gevoegd, met de uitleg! Overigens had de helft van het aantal deelnemers het goede antwoord en met de komende regelherziening vanaf januari 2019 is er op regelgebied dus nog wat werk te verrichten.
De spelvorm eclectic nodigt golfers in feite uit om risico’s te nemen. Immers, het gaat om de helft van het aantal holes en je kunt dus best een risicovol schot proberen op bijvoorbeeld een par 4 hole in de wetenschap dat je voldoende par 4 holes in reserve hebt om te scoren. En mede daarom was het bij het begin al duidelijk dat de winnaar om en nabij de 27 stablefordpunten zou scoren, ofwel 3 stablefordpunten gemiddeld per hole.

De birdies:
Paul Kerckhoffs hole 12 en 13
Henk Elfferich hole 3
Rob Jansen hole 14

De uitslag 9 holes:
1. Marijke Meijer 14 stbf
2. Hein van Harn 11 stbf PHCP 16
3. Elly van Hulst 11 stbf PHCP 17

De uitslag 18 holes:
1. Henk Elfferich 27 stbf PHCP 31
2. Bert Driessen 27 stbf PHCP 41
3. Albert van Breet 26 stbf
4. Kees Brussee 25 stbf PHCP 27
5. Rob Derksen 25 stbf PHCP 28
6. Ad Hansen 25 stbf PHCP 29
7. Martin Thijssen 25 stbf PHCP 32

Volgende week spelen we weer een qualifying wedstrijd waarbij de flightindeling op basis van hcp zal geschieden. De wedstrijdleider is Charlotte Donkersloot en Rob Jansen maakt de startlijst.

Tot slot nog twee mededelingen vanuit de commissie.

Op 2 juni gaat de Ledenweek van start. Dit jaar zal er op woensdag tijdens de Ledenweek geen Weldernsdag worden georganiseerd. Hierdoor ontstaat er in de Ledenweek ruimte om enerzijds meer Welderns deelnemers mee te kunnen laten doen aan de Vrienden- en Vriendinnendag op donderdag en anderzijds op dinsdag een Seniorendag te organiseren waaraan alle leden van de golfclub ouder dan 50 jaar kunnen meedoen. De commissie beveelt de Seniorendag van harte aan, mede gezien het interessante programma. Het staat iedereen natuurlijk vrij om op de vertrouwde woensdag de baan in te gaan, maar de Welderns commissie zal dit niet faciliteren.

De commissie krijgt verzoeken van deelnemers om van een teekleur te mogen spelen die beter past bij hun (huidige) spelniveau, d.w.z. niet van geel (heren) of rood (dames). De commissie kan deze verzoeken niet honoreren voor Q-wedstrijden omdat alle Q-clubwedstrijden van een en dezelfde teekleur - die door de wedstrijdcommissie wordt vastgesteld - worden gespeeld. De commissie ziet wel mogelijkheden om bij de funwedstrijden de teekleur door de speler zelf te laten bepalen. De eerste wedstrijd waar dit wordt toegestaan is de funwedstrijd (Greensome Chapman) op 13 juni, waarna de commissie eea zal evalueren.

Namens de Welderns/Seniorencommissie,
Johan de Vet


 Regelvraag

Spelvorm: strokeplay qualifying.
Situatie: Henk is gewend om voor elke slag minimaal één oefenswing te maken. Op hole 1 gaat het echter niet goed en stoot hij met zijn oefenswing de bal van de tee. Hij legt de bal weer op de tee, slaat af en eindigt ca 60 meter voor het water. Omdat hij over het water moet, maakt hij nu een extra oefenswing en bij de tweede oefenswing raakt hij zijn bal die 4 meter verder rolt. Hij pakt zijn bal op, plaatst die terug en vervolgens slaat hij de bal keurig midden fairway op 120 meter van de vlag. “Zo, nu kan ik mooi met 3 slagen op de green komen” zegt hij tegen zijn marker.

Vraag: Wat zeggen de Regels?
A. Henk heeft inderdaad 2 slagen.
B. Henk heeft 3 slagen omdat hij een strafslag kreeg toen hij zijn bal van de tee stootte.
C. Henk heeft 3 slagen omdat hij een strafslag kreeg toen hij zijn bal op de fairway bewoog.
D. Henk heeft 4 slagen omdat hij twee strafslagen kreeg: een toen hij zijn bal van de tee stootte en een toen hij zijn bal op de fairway bewoog.

Juiste antwoord: C
Uitleg: Volgens de definities is een slag “de voorwaartse beweging van de stok, gedaan met de bedoeling naar de bal te slaan en die in beweging te brengen.” Hieruit volgt dat een oefenswing geen slag is. Regel 11-3 maakt het mogelijk om een bal, die bij het adresseren van de tee wordt gestoten, alsnog weer op te teeën; echter alleen als de bal nog niet in het spel is. De bal kan alleen in het spel zijn als er een slag naar de bal is gedaan en dat is nu niet het geval. Henk heeft bij de afslag dus juist gehandeld. Antwoorden B en D zijn dus onjuist.
Henk heeft de bal op de fairway met zijn oefenswing bewogen. Regel 18-2 (een stilliggende bal bewogen) is daar van toepassing. De bal, die in het spel is, lag stil op de fairway en is door Henk, ook al was het per ongeluk, bewogen. In Regel 18-2b staat dat deze bal moet worden teruggeplaatst en dat de speler 1 strafslag krijgt. Henk heeft juist gehandeld door de bal terug te plaatsen, maar heeft verzuimd om zichzelf een strafslag te geven. Antwoord C is dus het juiste antwoord.