Golfclub Welderen

Senioren / Welderns

photo 1470883086119 f9dda6fdb990De aanhoudende droogte en het mooie weer staan garant voor harde (en dus snelle) fairways en dito greens. Hoge scores kunnen dan ook niet uitblijven. Ook vandaag was dat weer het geval en de hoge scores werden nog hoger doordat iedereen, ongeacht zijn handicap, 4 Mulligans mocht inzetten. En als je ze niet zou inzetten, krijg je 4 punten extra. Hoe leuk kan golf zijn??

De aangename baan- en weersomstandigheden werden iets aangepast door een regelvraag. Het blijkt dat de regels (net als verkeersregels) toch best lastig kunnen zijn voor een aantal mensen. Daar was rekening mee gehouden en dit keer was de vraag zo geformuleerd dat van de 5 multiple choice mogelijkheden er 2 goed waren; 40 % kans dus dat je het goede antwoord kiest. Van de 55 terugontvangen antwoorden bleken er 42 een van beide mogelijkheden te hebben gekozen, waarvan 4 beide opties goed hadden! Ook Francine Broex, die we als nieuwe deelneemster aan de Welderns mochten verwelkomen, had een juist antwoord. Een score van 76 % goede antwoorden is zeer acceptabel! De vraag (en uitleg) is aan het einde van het verslag gevoegd. Overigens zal de volgende regelvraag (op 22 augustus) niet op hole 11 liggen, maar worden uitgereikt na afloop van de 9/18 holes bij binnenkomst in het restaurant. Dat geeft iedereen de gelegenheid om rustig met elkaar te spreken over de vraag en het mogelijke antwoord en uiteindelijk is dat toch de bedoeling: regels zijn nodig en moeten leven, maar niet worden gezien als iets vervelends.

De birdies:
Frans Kaart hole 4
Janny de Vries hole 4
Rienk de Jager hole 10

De uitslag 9 holes:
1. Trees Geling-Stolte 23 stbf
2. Marijanne van den Dool 22 stbf
3. Truus Vorstermans 21 stbf

De uitslag 18 holes:
1. Marianne Rensink 45 stbf
2. Bep Bloemen 44 stbf PHCP 32
3. Jan Tuik 44 stbf PHCP 39
4. George van Noesel 43 stbf PHCP 33
5. Andre Jansen 43 stbf PHCP 34
6. Hieke de Boer 42 stbf
7. Rienk de Jager 41 stbf PHCP 17

Volgende week spelen we weer een qualifying wedstrijd met recht op een Mastersplaats, waarbij de flightindeling op basis van loting zal geschieden. De wedstrijdleider is Nico Broex en Rob Jansen maakt de startlijst.

Tot slot breng ik de Senioren Invitatiewedstrijd op 8 augustus as alvast onder de aandacht. De commissie is gestart met de voorbereidingen om wederom een uiterst gezellige dag te organiseren. We spelen een Greensome stableford en hebben de hele baan op die dag ter beschikking. De gastspeler van buiten betaalt slechts € 20,- greenfee. Nodig een invité uit en zet 8 augustus dus vast in de agenda!!
Johan de Vet

Regelvraag

Situatie: Je staat op hole 7 om af te slaan. Op het moment dat je je backswing hebt gemaakt, wordt er op hole 6 gejuicht vanwege een gemaakte birdie en roept iemand op hole 2 heel hard “FORE”. Je schrikt en jouw afslag gaat daardoor rechtsaf het bos in. Wat je nu nog niet weet, is dat je bal onspeelbaar (ook binnen twee stoklengtes) in het bos ligt. Je zegt tegen je marker dat je een provisionele bal gaat slaan, die je vervolgens op 10 cm van de hole slaat!
Vraag: Hoe ga je volgens de Regels verder?
A. Je flightgenoten stellen voor dat de eerste bal niet telt omdat je duidelijk werd afgeleid. Dat spreek je zo af en je score op hole 7 is 2.
B. Je flightgenoten stellen voor dat de eerste bal wel telt, maar dat je geen strafslag neemt omdat je duidelijk werd afgeleid. Dat spreek je zo af en je score op hole 7 is 3.
C. Je zegt tegen je flightgenoten dat, ook om tijd te sparen, de eerste bal niet gezocht hoeft te worden. Je loopt naar de hole, putt de bal en je score op hole 7 is 4.
D. Je gaat de bal zoeken die volstrekt onspeelbaar blijkt te zijn. Je verklaart de bal onspeelbaar, pakt hem op en noteert één strafslag. Je gaat verder met de bal die bij de hole ligt en je score op hole 7 is 4.
E. Je gaat de bal zoeken die volstrekt onspeelbaar blijkt te zijn. Je verklaart de bal onspeelbaar, noteert één strafslag, gaat terug naar de afslagplaats, slaat de bal op de green en speelt de hole met 2 putts vervolgens met die bal uit. Je score op hole 7 is 5.

Schrijf de letter(s) van het juiste antwoord op de sticker van je scorekaart. Meerdere antwoorden zouden goed kunnen zijn.

Juiste antwoord: C en E
Uitleg: Je begint goed door een provisionele bal te spelen en dit vooraf te melden aan je marker. Zo hoort het volgens Regel 27-2.a. Nu je de provisionele bal vlakbij de hole hebt geslagen, zou je graag willen dat je eerste bal verloren is, maar wanneer is een bal verloren? In dit specifieke geval wordt de bal als ‘verloren’ beschouwd als hij niet is gevonden of niet door de speler als zijn bal is geïdentificeerd binnen vijf minuten nadat de partij van de speler of zijn caddie of hun caddies zijn begonnen met zoeken. Je kunt een bal dus niet ‘verloren” verklaren en je moet dus eerst gaan zoeken. Vind je de bal niet, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel en is je score 4. Vind je de bal wel, heb je volgens Regel 28.a geen andere keuze dan terug te gaan naar de afslagplaats om daar opnieuw af te slaan. Antwoord E is dus een juist antwoord.

Maar kun je binnen de Regels niet op een andere manier voordeel halen uit deze situatie? Dat kan. Volgens Regel 27-2.b wordt de provisionele bal de bal in het spel als “de speler een slag doet naar de provisionele bal van de plaats waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt, of van een punt dichter bij de hole dan die plaats". De oorspronkelijke bal is dan verloren en de provisionele bal wordt de bal in het spel met de straf van slag en afstand (Decision 27-2b/1). Door de provisionele bal, die zeker dichter bij de hole ligt dan de oorspronkelijke bal, uit te holen, wordt dat de bal in het spel. Zelfs als je de provisionele bal in de hole had geslagen was het eruit halen van die bal uit de hole voldoende om Regel 27-2.b toe te passen (Decision 27-2b/2). Antwoord C is dus ook juist. Maar: in het kader van fair play (men speelt tenslotte tegen de rest van het veld) zouden de medespelers kunnen besluiten om toch naar de bal van de speler te zoeken. Zij zouden dat ook moeten doen. De speler heeft - als het goed is – voordat hij zijn eerste bal in het spel bracht, aangegeven met welk merk en kenmerk hij speelt. Dus zij kunnen zijn bal herkennen. Als zijn medespelers zijn bal binnen 5 minuten en voordat hij zijn provisionele bal heeft uitgeholed, hebben gevonden, zal hij met zijn eerste bal volgens antwoord E verder moeten spelen.
Antwoord D is niet juist omdat volgens Regel 28 (Onspeelbare bal) er slechts 3 opties zijn als je bal onspeelbaar is:
a) handelen volgens de bepaling slag en afstand van Regel 27-1 door een bal te spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld of
b) een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij hij dit punt op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter dit punt mag worden gedropt, of
c) een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.
Antwoorden A en B leiden tot diskwalificatie van de gehele flight. Volgens Regel 1-3 mogen spelers niet afspreken een Regel buiten werking te stellen of een straf niet te tellen.