Golfclub Welderen

Senioren / Welderns

ogd 2018Het is mij gebleken dat veel leden nog niets weten van OGD. OGD staat voor landelijke stichting die via opa’s die golfen geld te genereren voor kinderen met beperking te ondersteunen in welke vorm dan ook(tot 30 jaar) in sport en spelbeweging. Wat houd dat in? Bijdrage van sport en spelproducten, bijdragen van bv zadels voor paardrijden voor kinderen die anders niet van paardrijden kunnen genieten. Bijdragen voor inrichting van sport accomodaties etc. Al met al bijdragen voor kinderen met beperking in hun ontwikkeling.

Men kan ook suggesties aandragen als men denkt een goed doel voor ogen te hebben in eigen omgeving. Kan men melden aan de consul van de OGD die dat naar het landelijke bestuur overbrengt en zich daar ook sterk voor maakt. Zo kan men zich in eigen omgeving sterk maken voor bijdragen in kindbehoeftigen nodenl

OGD heeft een aktie gestart om de stichting niet alleen afhankelijk te laten zijn van donateurs maar ook van de medewerking van golfclubs. De golfwedstrijden die georganiseerd worden zijn natuurlijk om onderliggende banden tussen grootouders te versterken. Het lijkt mij aannemelijk om in komend jaar ook de dames te laten intergreren in deze “exclusieve” club. De Dames en Heren grootouderclub. Nieuw op Welderen, maar wel meer in deze tijd.

Er zijn een twintigtal clubs die hun baan gratis of tegen vriendenprijs ter beschikking stellen voor regionale of landelijke finale: Waarom niet de 21ste? Klein voorbeeld van GC Rijk van nijmegen heeft 1700 leden, maar 200!! leden lid van OGD. Ik zou graag zien dat wij als GC Welderen 100 leden krijgen als lid van OGD. Zal nog een en ander overlegd moeten worden maar we gaan ervoor. Aanmelden kan via oldgrandad.nl of via onderstaande.

Frans Bouwmeister, consul OGD