Golfclub Welderen

Senioren / Welderns

IMG 5757De zomercompetitie loopt op zijn einde. Vandaag de laatste funwedstrijd en ook de laatste regelvraag. Onder wederom prachtige weersomstandigheden en een zeer goed bespeelbare baan de wedstrijdvorm ‘hidden holes’ gespeeld. Hidden holes wil zeggen dat er 18 holes worden gespeeld, waarna na afloop 9 holes worden aangewezen die meetellen voor de uitslag. Marshall Gijs was bereid gevonden om die 9 hole aselect te kiezen.

De wedstrijdleiding had keurig een papier voorbereid waarop die holes waren weergegeven en ook een zeer duidelijke instructie geschreven hoe de score in te voeren in E-Golf4U. Desondanks moest de assistent wedstrijdleider een aantal scores opnieuw invoeren omdat men de instructie niet goed had gelezen of niet had begrepen. Ouderdom, zullen we maar zeggen.

De regelvraag ging over afgezaagde boomtakken die de greenkeepers hadden achtergelaten en is aan het einde van het verslag gevoegd. Het is verheugend te constateren dat er niemand een fout antwoord had, maar van de 4 mogelijke antwoorden waren er 3 goed en dan krijg je al gauw een goed resultaat. Niettemin is het duidelijk dat de regels leven bij de Welderns getuige het aantal vragen dat de commissie bereikt over hoe confrom de regels te handelen in bepaalde spelsituaties.

De birdies:
Rien Karijoredjo hole 3
Paul Kerckhoffs hole 13
Ankie Cillekens hole 5 en 17

De uitslag 9 holes:
1. Corrie de Vet 17 stbf
2. Leo Nickel 14 stbf
3. Corrie Holweg 12 stbf

De uitslag 18 holes:
1. Peter Havelaar 24 stbf
2. Henk Arends 21 stbf PHCP 23
3. Rob Knopperts 21 stbf PHCP 25
4. Rienk de Jager 18 stbf PHCP 17
5. Johan Bijl 18 stbf PHCP 25
6. Bert Bruning 18 stbf PHCP 25
7. Jo Ceelen 18 stbf PHCP 32
8. Andere Jansen 18 stbf PHCP 33
9. Jan Tuik 18 stbf PHCP 34

Volgende week spelen we weer een qualifying wedstrijd met recht op een Mastersplaats, waarbij de flightindeling op basis van loting zal geschieden. De wedstrijdleider is Rob Knopperts en Nico Broex maakt de startlijst.

Tot slot breng ik de Slotwedstrijd op Bleijenbeek op 24 oktober alvast onder de aandacht. De commissie is gestart met de voorbereidingen en dit weekend ontvangt u de uitnodiging!

Johan de Vet

Regelvraag
Spelvorm: strokeplay qualifying.
Situatie: Je bal is bij hole 16 op een stapel afgezaagde boomtakken gekomen, die daar door de greenkeepers zijn neergelegd en later zullen worden weggehaald. De bal ligt wat ongelukkig maar is prima speelbaar.
Vraag: Wat zeggen de Regels?
A. Je moet de bal spelen zoals die ligt.
B. Je mag de bal spelen zoals die ligt.
C. Je mag de stapel, zonder strafslag ontwijken.
D. Je mag de bal onspeelbaar verklaren en met één strafslag de stapel ontwijken.

Schrijf de letter van het juiste antwoord op de sticker van je scorekaart. Meerdere antwoorden kunnen goed zijn.

Juiste antwoord: B, C en D
Uitleg: Dit is een situatie die op onze golfbaan vaker voorkomt vanwege de vele bomen en de onderhoudswerkzaamheden van de greenkeepers. Deze situatie valt onder “grond in bewerking (GUR)”. Volgens de definities van GUR omvat het ook voor verwijdering opgehoopt materiaal en een door het baanpersoneel gemaakt gat, zelfs indien niet als zodanig gemarkeerd. Het mag duidelijk zijn dat er hier sprake van is.
GUR mag je in dit geval ontwijken cfm Regel 25-1.b (i): Indien de bal door de baan ligt, moet de speler de bal opnemen en zonder straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Antwoord C is dus juist.
Antwoord D is ook juist, want je mag altijd, behalve in een waterhindernis, je bal onspeelbaar verklaren. Het levert je echter wel een strafslag op, terwijl dat niet nodig is.
Antwoord B is ook juist, want je mag altijd de bal proberen te spelen zoals die ligt. Ook hier snij je jezelf in de vingers omdat je een betere optie hebt.
Antwoord A is fout, want moet betekent volgens de Regels een opdracht (en straf als die niet wordt uitgevoerd). Nu de Regels je andere mogelijkheden bieden, kan er van moet geen sprake zijn.
Overigens is gemaaid gras een los natuurlijk voorwerp (wat je mag weghalen als het maar niet kleeft aan de bal). Als dat gemaaid gras op een grote hoop is verzameld met de bedoeling dat later weg te halen, is het weer GUR.