Golfclub Welderen

Handicapregistratie

Iedere golfer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handicap. Als u een qualifyingkaart heeft gelopen, dan dient u uw score zelf in te voeren in het handicapsysteem. Ook als u aan een wedstrijd heeft meegedaan, die niet door Golfclub Welderen is georganiseerd, dient u uw score zelf in te voeren.

Dat kan via de kiosk in de gang van het clubhuis, maar ook via uw eigen computer. Hoe u dit moet doen staat omschreven op de website onder Regel- & Handicapcommissie.

Daarna levert u de kaart binnen drie weken in bij de Regel- & Handicapcommissie. Dat kan via de postbus in de hal van het clubhuis.

De kaart moet volledig zijn ingevuld, anders zal deze door de commissie worden afgekeurd. U moet weten dat alle qualifyingkaarten door de commissie worden gecontroleerd. Dat zijn vele tientallen kaarten per week. Het is voor de commissie ondoenlijk om zelf op zoek te gaan naar ontbrekende gegevens. Daarom hierbij het dringende verzoek om te controleren of alle benodigde gegevens op de kaart staan voordat u deze inlevert. Dit voorkomt ergernis bij u en onnodige vertraging bij de verwerking van uw qualifyingkaart.

De volgende gegevens moeten op de kaart vermeld staan:

 1. Naam, lidcode en handtekening van de speler
 2. Naam, (lidcode) en handtekening van de marker
 3. Datum en starttijd van de gespeelde ronde
 4. EGA exact handicap van de speler
 5. EGA playing handicap op de betreffenden baan
 6. Gele NGF sticker en nummer van de qualifyingkaart of een wedstrijdsticker
 7. En tot slot alle slagen per hole en het resultaat in Stablefordpunten.

Een afgekeurde kaart vindt u terug in het bakje onder het mededelingen bord in de hal van het clubhuis.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Dolf de Bruin
Voorzitter R&H

Buitenlandse Qualifying Kaarten

Vanaf 1 januari 2015 mogen buitenlandse Q-kaarten gebruikt worden voor verandering van de handicap. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

 1. De ronde moet gespeeld zijn op een baan die lid is van een buitenlandse Federatie die is aangesloten bij de Europese Golf Associatie (EGA). Zie voor de EGA-landen onderstaande lijst;
 2. De baan moet officieel zijn gemeten en een officiële course en slope rating hebben;
 3. De marker moet minimaal in het bezit zijn van een EGA Clubhandicap 54;
 4. De spelvorm met individueel Stableford, Individueel Strokeplay of individueel tegen Par zijn;
 5. De baan moet Qualifying zijn en dit moet op de kaart kenbaar zijn gemaakt door de baan (b.v. een Q-sticker of -stempel);
 6. De speler moet zijn kaart zelf invoeren in het ledenportaal. Als baan kies je dan “BUITENLAND”;
 7. De speler moet zijn kaart (zoals iedere Q-kaart) ter controle inleveren bij de R&H-commissie. Let er daarbij op dat de volgende gegevens zijn ingevuld:
 8. Naam speler, land, naam baan, naam lus(sen), kleur tee, datum, starttijd, 9 of 18 holes, aantal stablefordpunten, naam marker en handtekeningen van speler en marker.

LET OP: De buitenlandse kaart kan alleen gebruikt worden voor het aanpassen van de handicap. Voor het verkrijgen van een EGA-handicap mogen alleen Nederlandse Q-kaarten gebruikt worden.

Lijst van EGA-landen

Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Schotland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Wales, Zweden, Zwitserland.