Golfclub Welderen

December en nieuwjaarsreceptie

kitty bos 04Sint is in huis en kerst is in aantocht. Terwijl menigeen een golfwinterslaap ervaart, zijn er ook actieve golfers met wintercompetitie-ambities of met competitie-ambities voor 2017. Het is prima najaarsweer met veel mogelijkheden om nog een mooi rondje golf op de kaart te zetten in 2017.

Het bestuur wil alle leden met partners alvast van harte uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari. Zet je de datum alvast is je agenda? Een uitnodiging volgt nog.

Rest ons nog iedereen een mooie decembermaand te wensen!

Tot snel op de golfbaan

Kitty Bos
Voorzitter Golfclub Welderen

Reanimatiecursus

reanimatieWeet jij hoe je moet reanimeren of heb je al eens een cursus hiervoor gevolgd? Vanaf 2017 is het bij Golfclub Welderen mogelijk de cursus Reanimatie te volgen. De afgelopen jaren is voor deelnemers aan de Welderns deze cursus al aangeboden, voor de leden van de Welderns. Het bestuur wil graag in samenwerking met de Welderns deze cursus openstellen voor alle leden van de golfclub.

Lees meer: Reanimatiecursus

Op naar 2017

kitty bos 04Het golfseizoen zit er weer op! Met de gezellige slotwedstrijd van 30 oktober hebben we het seizoen afgesloten. Het weer was prima en het stamppottenbuffet was voortreffelijk. Complimenten aan de horeca en aan de evenementencommissie!

Voor de winter staan natuurlijk ook weer activiteiten en wedstrijden op de agenda. De Snertcompetitie, een winterse variant van de Bitterbalcompetitie, en de winterfoursome-competitie staan weer op het programma. De competitietrainingen van de diverse teams zijn ook weer van start gegaan. Kortom; genoeg gezelligheid.

Lees meer: Op naar 2017

Zomer 2016

kitty bos 04En het is alweer volop zomer, om de beurt gaan we op vakantie en voordat we het in de gaten hebben is het najaar alweer in aantocht. Heerlijk om nu van de lange en toch korter wordende avonden te genieten. Lekker nog even golfen na je werk met wat gezelligheid op het terras. Wat gaat de tijd toch snel. Een aantal clubkampioenschappen zijn al weer geweest, maar er volgen nog herkansingen bij de matchplay en mixed foursome matchplay.

En dan is het 28 augustus zover voor de vrijwilligersdag! Voor deze golfdag zijn alle vrijwilligers met partner uitgenodigd. De dag wordt afgesloten met een gezellige diner. Wij, het bestuur, vinden dit bij uitstek een leuke clubbijeenkomst en hopen dan ook dit jaar weer op een hoge opkomst. Als vrijwilliger kan je je met partner inschrijven via het ledenportaal.

Sinds kort staat de inschrijving voor de competitie van 2017 ook open. Mocht je ambities hebben om volgend jaar in een prestatief team uit te komen, schrijf je dan voor 1 september in. Inschrijving voor de andere teams is mogelijk tot 1 oktober. Op de website van de golfclub vind je de details hieromtrent.

Tot snel op de golfbaan!

Sportieve groet,
Kitty Bos
Voorzitter Golfclub Welderen

Sponsorwedstrijd Stichting Handicart

kitty bos 04

Update!

Na de ledenweek en voor de clubkampioenschappen Strokeplay wil ik graag de aandacht vragen voor de Sponsorwedstrijd  18 holes voor de Stichting Handicart op woensdag 22 juni en zondag 26 juni a.s. Op woensdag 22 juni kan men zich ook voor 9 holes inschrijven. 

Deze wedstrijd wordt al sinds jaar en dag georganiseerd voor dit goede doel. De Stichting Handicart is opgericht met als doelstelling tijdelijke of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Met deze sponsorgelden zorgt de stichting voor handicarts op de aangesloten banen. Handicartpashouders kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van deze buggies en zo blijven golfen. Zo ook op Golfbaan Welderen. Kijk voor meer informatie over de Stichting op de website www.handicart.nl

De wedstrijdvorm is Stableford en het inschrijfgeld van 10 euro komt geheel ten goede aan de Stichting Handicart. Na afloop worden tijdens de borrel, de bitterballen aangeboden door Golfbaan Landgoed Welderen. Doe mee en schrijf je in via het ledenportaal van de golfclub.

Tot 26 juni op de golfbaan?

Kitty Bos

Van de voorzitter

kitty bos 04Via bijgaande links kunt u de gewijzigde Statuten en het gewijzigde Huishoudelijk Reglement van onze golfclub inzien. Met deze wijzigingen hoopt het bestuur dat de uitgangspunten voor de golfclub weer helder geformuleerd en passend binnen de huidige afspraken en tijdsgeest zijn.

Om uiteindelijk tot deze statutenwijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement te komen, is een zorgvuldig traject geweest. De oorspronkelijke documenten zijn kritisch bekeken, beoordeeld door twee juristen en vervolgens is het wijzigingsvoorstel voorgelegd aan de notaris. Het uiteindelijke voorstel tot wijziging van de statuten is voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van 8 maart en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 15 maart 2016. De gewijzigde statuten zijn op 12 mei jl. gepasseerd bij de notaris.

Kitty Bos

Voorjaar en ledenweek 2016

kitty bos 04En dan is het eindelijk voorjaar! Het is prachtig weer, de lente zit in de lucht en de baan wordt iedere dag beter met de zon en deze temperatuur. De competitie is al weer ten einde. Dit jaar kunnen we team Heren 2 in de Reserveklasse 36 holes en Heren 1 in de 3e klasse 27 holes, feliciteren met het behaalde kampioenschap!  Evenals vorig jaar worden de teams tijdens de ledenavond in het zonnetje gezet.

Lees meer: Voorjaar en ledenweek 2016

ALV's 2016 en start golfseizoen

Dinsdag 8 maart j.l. vond de 1e algemene  ledenvergadering van 2016 plaats. Met het behandelen van het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de begroting voor het aankomend jaar waren we er nog niet. Daarna volgde het voorstel voor de wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement, met als laatste het beleidsplan. En dan niet te vergeten de bestuursmutaties: Margot van ’t Riet heeft afscheid genomen en kandidaat Johan de Bruin is voorgesteld.

Lees meer: ALV's 2016 en start golfseizoen

Van de voorzitter

kitty bos 04Algemene Ledenvergadering 8 maart; U komt toch ook?

Onlangs is bij alle leden van Golfclub Welderen de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op de mat gevallen. Deze wordt op 8 maart, om 20.00 uur gehouden in het clubhuis van de golfbaan. Natuurlijk bent u van harte welkom! Hier vindt u alle informatie.

Lees meer: Van de voorzitter

Algemene Ledenvergadering 8 maart 2016

hamerHet bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 8 maart 2016 in het clubhuis van Golfbaan Welderen. De vergadering begint om 20 uur.

De jaarlijkse ALV is een vast moment in het jaar waar u als lid van golfclub Welderen met het bestuur van gedachten kunt wisselen over het beleid van de vereniging. Het markeert ook het begin van het golfseizoen. Dit jaar staan op de agenda onder andere wijzingen in het huishoudelijk reglement en de statuten en het meerjarig beleidsplan. Alle reden om te komen. Na afloop is er zoals altijd ruim de gelegenheid om met elkaar het glas te heffen op golfjaar 2016.

De bij deze vergadering horende documenten vindt u hieronder. Ze liggen ook vanaf 8 februari ter inzage bij de receptie van het clubhuis.

  1. Uitnodiging en agenda
  2. Notulen ALV 10 maart 2015
  3. Jaarverslag 2015
  4. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
  5. Verslag kascommissie
  6. Compare versie wijziging statuten
  7. Compare versie wijziging huishoudelijk reglement
  8. Beleidsplan 2016