Golfclub Welderen

Q-kaarten met de GolfNL-app

scorekaart invullen

De Regel- & Handicapcommissie krijgt de laatste tijd veel klachten van leden dat Q-kaarten, die met behulp van de GOLF.nl-app zijn geregistreerd, niet worden verwerkt. Het blijkt dat de resultaten van deze kaarten niet worden doorgegeven aan ons systeem. De R&H-commissie heeft hierover contact gehad met de NGF. De NGF heeft onderkend dat er problemen met de app zijn. Er wordt hard aan gewerkt om deze problemen op te lossen.

Wij raden u aan de GOLF.nl-app niet te gebruiken, totdat wij van de NGF de zekerheid hebben gekregen dat de GOLF.nl-app weer goed werkt. Uw q-kaarten kunt u wel via de kiosk in de hal of de E-Golf4U-app aanvragen respectievelijk invoeren. Deze worden snel verwerkt, zodat uw handicap altijd up-to-date is.

Dolf de Bruin
Voorzitter Regel- & Handicapcommissie

Nieuw NGF-pasje 2017

logo nederlandse golf federatieDit jaar ontvangt u - voor het eerst - het nieuwe NGF-pasje niet via de post. Het pasje wordt dit jaar, tegelijkertijd met uw speellabel, uitgereikt op de openingsdag van het nieuwe golfseizoen, te weten zaterdag 25 maart. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Dolf de Bruin
Voorzitter Regel- & Handicapcommissie

Nieuwe plaatselijke regel

bal greenNieuwe plaatselijke regel -Bal op de green per ongeluk bewogen

Met ingang van 1 januari 2017 worden de Regels 18-2 (Bal bewogen door de speler), 18-3 (Bal bewogen door de tegenstander) en 20-1 (Opnemen en markeren van de bal) gewijzigd. In 2016 is er met name op de professionele tours een aantal incidenten geweest omtrent bewogen ballen op de greens. Deze incidenten hebben veel media-aandacht gekregen en als reactie daarop hebben de R&A en USGA besloten om een plaatselijke regel aan te raden.

Lees meer: Nieuwe plaatselijke regel

Jaarlijkse herziening handicap

scorekaart invullenIeder jaar vindt er in opdracht van de NGF een herziening van uw handicap plaats. Ook dit jaar heeft de Regel- & Handicapcommissie aan de hand van door de NGF ter beschikking gestelde formules uw handicap aangepast. Gelukkig worden we daarbij geholpen door de softwareleverancier E-Golf4U. De formules van de NGF zijn verwerkt in hun programma. Dit betekent overigens niet dat alle handicaps worden aangepast. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal ingeleverde wedstrijd- en qualifyingkaarten en de behaalde scores. De meeste handicaps zijn gelijk gebleven. Een aantal zijn aan de hand van de formules van de NGF gecorrigeerd.

Mocht u vragen hebben over de aanpassing van uw handicap, stuurt u dan een mail aan de R&H commissie.

Dolf de Bruin
Voorzitter Regel- & Habdicapcommissie