Golfclub Welderen

Informatie

Website op kleine schermen

Vraag

MenuknopjeOp de ALV (Algemene Leden Vergadering) zijn wij door sommige leden aangesproken over het verdwijnen van het menu: 'Thuis zie ik het volledige menu, en op mijn iPhone/SmartPhone zie ik het menu niet.

Antwoord

Sinds de introductie van de nieuwe website werken wij (Communicatiecommissie) met een website die volledig 'Fluid Responsive' is. Dit wil zeggen dat de website zichzelf aanpast naar het apparaat waarop u de site bekijkt. Wij hopen dat u zich kunt voorstellen dat het menu wat normaal over de volledige breedte van het scherm uitstrekt dat niet op een smal apparaat doet, want dan heeft u of alleen het menu in beeld, of de letters worden onleesbaar klein.

De oplossing zit in het speciale knopje wat op het moment dat je beeldscherm te klein wordt zich linksboven presenteert. In de plaatjes horende bij dit artikel wordt dit plaatje getoond. Als je op dit knopje drukt, dan verschijnt vanuit de linkerkant het volledige menu vertikaal. Met de normale veegbewegingen kunt u dan het gewenste menuitem opzoeken. De volgorde van de menustructuur is hetzelfde als die van de normale website.

Er wordt naar deze menustructuur gegaan als het aantal horizontale pixels kleiner wordt dan 900 (ongeveer). Dus op een iPad en iTab ziet u het volledige menu als u het apparaat liggend gebruikt.

Op sommige apparaten wordt bij de artikelen ook nog een vergelijkende afbeelding in de adresbalk getoond. Dit is een functie die getoond wordt om de leesweergave te activeren. Dit kan handig zijn om alleen 1 artikel te lezen, alle andere overbodige functies worden dan uitgeschakeld.

De WebMaster / De Redactie

Uitleg 'In deze categorie'

Onze website groeit iedere dag met meerdere artikelen in de verschillende categorieen. Hierdoor is het soms lastig en/of vervelend om in een categorie te weten te komen welke artikelen er nog meer op een pagina staan.

Hiervoor plaatsen wij een module 'In deze categorie' in bepaalde categorieen en op bepaalde pagina's. Als de module in een categorie weergegeven wordt, dan staan andere artikelen van dezelfde categorie in dezelfde chronologische volgorde in het overzicht. Als hierna naar artikelweergave gelinkt wordt, dan blijft dit overzicht staan zodat snel naar andere artikelen in dezelfde categorie gelinkt kan worden.
Een voorbeeld wordt weergegeven in bijbehorende afbeelding.

Een mooi voorbeeld van de werking van deze module kunt u zien bij het menuitem 'Nieuwsberichten' / 'Clubwedstrijden'.

Wij hopen en gaan ervan uit dat de module 'In deze categorie' positief ontvangen wordt.

De redactie

Ledenportaal en website

Wij als redactie krijgen sinds de introductie van de website veel vragen omtrent de toegang tot het ledenportaal. Veel leden zijn naam en/of wachtwoord kwijt of wijten het niet of niet goed werken van het ledenportaal.

Wij als communicatiecommissie kunnen u verzekeren dat al het bovengenoemde niet aan de orde is om de doodeenvoudige reden dat het ledenportaal volledig buiten de website draait. Er zijn wel wat aanpassingen doorgevoerd waaraan een en ander aan ten grondslag zou kunnen liggen, maar dat ligt ook buiten onze kennis.

Toegang tot het ledenportaal werkt sinds de invoering van de nieuwe website als enkelvoudige link, er is maar een link voor alle apparaten. Het ledenportaal werkt in ieder geval op een 'Windows'-computer, een iMac, een iPad, een iPhone en een iTab. Voor een iMac, iPad en iPhone werkt het ook via de standaard geinstalleerde 'Safari', maar het werkt ook via 'Chrome' die U via de 'Stores' kunt bemachtigen.

Indien u problemen heeft met de toegang tot dit ledenportaal kunt u zich dan wenden tot de ledenadministratie of bellen met 06 53 54 68 17 (Nicole Wolfs)